Obcokrajowcy leczą bez uprawnień. Medycy z WIL wystosowali apel

Okręgowa Rada Lekarska Wielkopolskiej Izby Lekarskiej wydała specjalny apel. Przypomniała w nim o konieczności bezwzględnego stosowania przepisów warunkowego prawa wykonania zawodu lekarza dla osób z dyplomem spoza UE. Z apelu wynika, że tacy specjaliści leczą bez stosownych uprawnień.

W swoim apelu Okręgowa Rada Lekarska przypomina m.in. Ministrowi Zdrowia i założycielom placówek związanych z ochroną zdrowia, że warunkowe prawo wykonywania zawodu nie daje prawa do pracy jako specjalista. Nie uprawnia także do rejestrowania prywatnej praktyki lekarskiej

Czym jest warunkowe prawo wykonywania zawodu?

Warunkowe prawo wykonywania zawodu to rozwiązanie czasowe. Wprowadzono je w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2. W związku z działaniami zbrojnymi na terenie Ukrainy, dla obywateli tego państwa pozostaje ono przedłużone.

Okręgowa Rada Lekarska Wielkopolskiej Izby Lekarskiej podaje, że w jej opinii, reguły tego warunkowego prawa od początku były wadliwe. Głównym powodem niezgody jest brak wymogu znajomości języka polskiego. Rada wymienia w swoim apelu brak jakiegokolwiek ustalenia minimum wymaganych kwalifikacji zawodowych.

– Niedopuszczalnym jest rejestrowanie przez te osoby (z dyplomem spoza UE – dop.red.) działalności gospodarczej o nazwie sugerującej prowadzenie indywidualnej praktyki lekarskiej, z czym spotkaliśmy się już w Wielkopolsce – można przeczytać w apelu.

Zdarzył się już i takie przypadki, że Wielkopolska Izba Lekarska zawiadomiła prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa. Sprawa dotyczyła lekarki posiadającej warunkowe prawo wykonywania zawodu, która pracowała w charakterze anestezjologa dziecięcego. W innym przypadku świadczeń zdrowotnych udzielali lekarze, którym izba lekarska odmówiła przyznania uprawnień ze względu na brak znajomości języka polskiego. Pomimo tego zostały zatrudnione w jednym z wielkopolskich szpitali.

Apel Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

– Brak precyzyjnej i jasnej regulacji określającej uprawnienia lekarzy posiadających warunkowe prawo wykonywania zawodu jest przyczyną wielu nieporozumień i nieprawidłowości po stronie podmiotów leczniczych zatrudniających tę kategorię lekarzy — czytamy w apelu ORL.

Rada apeluje o wprowadzenie konieczności przejścia lekarzy z warunkowym prawem wykonywania zawodu przez procedurę uznania ważności ich stopnia naukowego. Innym rozwiązaniem może być złożenie przez taką osobę Lekarskiego Egzaminu Weryfikacyjnego.

Do dziś Wielkopolska Izba Lekarska przyznała takie prawo wykonywania zawodu 50 lekarzom i 2 lekarzom dentystom. Natomiast warunkowym prawem wykonywania zawodu legitymuje się w naszym województwie 177 lekarzy i 34 lekarzy dentystów. W ich przypadku posługiwanie się tytułem lekarza specjalisty, umieszczanie takich informacji na pieczątce, a co gorsza udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych stanowi naruszenie prawa

Czytaj także: Organizują pomoc dla poważnie chorego poznańskiego fotografa

Weronika Rogowska
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl