Obchody 1050 rocznicy biskupstwa w Poznaniu

Dwa lata po Chrzcie Mieszka I, w 968 r. Polska zaczęła mieć swego biskupa Annales Bohemici. Było to pierwsze biskupstwo na ziemiach polskich. Centralne obchody jubileuszu 1050-lecia biskupstwa w Poznaniu potrwają do niedzieli. W uroczystościach wezmą udział biskupi, kapłani, wierni świeccy, a także przedstawiciele wspólnot i stowarzyszeń kościelnych.

W piątek w uroczystej procesji ulicami miasta przeniesiony został obraz Matki Bożej w Cudy Wielmożnej, Pani Poznania, z kościoła Franciszkanów na Wzgórzu Przemysła do fary. Wieczorem na wielkiej plenerowej scenie wybudowanej nad Wartą na Ostrowie Tumskim wystąpi znany zespół wokalny Il Divo.

W sobotę legat papieski, prymas Czech kard. Dominik Duka, będzie przewodniczył mszy św. jubileuszowej z udziałem przedstawicieli władz państwowych. Tego samego dnia w Poznaniu odbędzie się też spotkanie wspólnot i stowarzyszeń katolickich w kościołach stacyjnych. W niedzielę zaplanowano natomiast uroczystą eucharystię dla rodzin w poznańskiej katedrze i festyn rodzinny organizowany przez Caritas.

Pierwsze biskupstwo polskie powstało w 968 roku, dwa lata po chrzcie Mieszka I. Historię polskiej hierarchii kościelnej zapoczątkował ustanowiony przez papieża Jana XIII biskup Jordan. Książę Mieszko I zbudował w Poznaniu pierwszą katedrę na ziemiach polskich. Biskupstwo poznańskie było wprost zależne od Stolicy Apostolskiej, w latach 968-1000 obejmowało całe państwo polskie. Do 1798 r. do biskupstwa poznańskiego należała m.in. Warszawa. W 1821 r. podniesiono je do rangi arcybiskupstwa i metropolii. Obecny metropolita poznański, abp Stanisław Gądecki, jest 96. następcą biskupa Jordana.

 

kontakt

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl