Nowy zbiornik retencyjny powstanie na zachodzie Poznania

Na osiedlu Kiekrz trwa budowa zbiornika retencyjnego o pojemności ok. 3000 metrów sześciennych, który będzie gromadził wody deszczowe i roztopowe. Stworzenie takiego zbiornika zmniejszy prawdopodobieństwo zalania terenów w sąsiedztwie rzeki Samicy Kierskiej.

Zgromadzi wodę

Projekt budowy obejmuje renowację istniejących rowów odprowadzających wody deszczowe, które nie spełniają swojej funkcji. Przed dopływem wód do zbiornika zastosowane urządzenia wychwytujące zanieczyszczenia stałe. Powstanie również ścieżka spacerowa z oświetleniem i ławkami – Do tej pory przeprowadzono przebudowę dotychczasowego, betonowego kolektora odprowadzającego wodę. Była ona konieczna ze względu na jego stan techniczny. Obecnie trwają prace ziemne związane z budową samego zbiornika. Jego dno jest umacniane, a skarpy są profilowane. Wykonany został również dodatkowy kolektor dla awaryjnego zrzutu wody w trakcie prac konserwacyjnych – mówi Barbara Plenzler-Horváth, dyrektor ds. przygotowania i realizacji inwestycji w spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Inwestycja ma dofinansowanie unijne z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Powstaje w wyniku działania „Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska”.

hotel dla psów w Poznaniu

Zmniejszy zagrożenie

Zbiornik retencyjny zmniejszy zagrożenie zalewania położonych niżej budynków i ulic podczas ulewnych deszczów oraz zabezpieczenie okolicy przed podtopieniami spowodowanymi wystąpieniem z brzegów rzeki Samicy Kierskiej.

Czytaj także: 2 mln złotych wygrał Wielkopolanin w LOTTO

Źródło: Urząd Miasta Poznań

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl