715 roślin posadzili poznaniacy w miejskim lesie

Poznanianki i poznaniacy posadzili nowy las kieszonkowy. Dodatkowo 26 października, przywożąc odpady do jednego z gratowisk, mogą oni zdobyć sadzonkę drzewka do posadzenia we własnym ogrodzie.

Nowy las kieszonkowy posadzony został przy ulicy Hetmańskiej, przed jej skrzyżowaniem z ulicą 28 Czerwca 1956 r. Wszyscy chętni mieszkańcy mogli dołożyć swoją cegiełkę i wspólnie z przedstawicielami miasta zasadzić nowe drzewa. Posadzonych zostało 715 roślin, które stworzą niepowtarzalny ekosystem. Bo różnorodność gatunków i bioróżnorodność to główne zalety mikrolasu.

Nowy las kieszonkowy w Poznaniu

Akcja ta jest efektem ubiegłorocznego konkursu o tytuł Polskiej Stolicy Recyklingu, w którym Poznań brał udział. Puchar za najefektywniejszą zbiórkę elektroodpadów trafił do innego samorządu, jednak miasto otrzymało od organizatora – Fundacji Odzyskaj Środowisko – 912 drzewek. Część z nich posadzona została w lesie kieszonkowym, a część – 600 sadzonek – będzie przekazana Zakładowi Zagospodarowania Odpadów i trafi bezpośrednio w ręce poznaniaków i poznanianek. 

-Na Wildzie posadzone zostało 715 roślin – z czego połowa to drzewa wysokie i średnie – które otrzymaliśmy od Fundacja Odzyskaj Środowisko za zwycięstwo w konkursie na Polską Stolicę Recyklingu 2022 – mówił prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.

Każdy mieszkaniec, który 26 października przywiezie odpady na jedno z trzech Gratowisk, otrzyma sadzonkę drzewa. Są to m.in.: lipy, sosny, buki, klony i dęby.

Podczas akcji będzie również okazja do udziału w quizach i pogadankach o ekologii, sprawdzenia się w zakresie selektywnego zbierania odpadów, czy pogłębienia wiedzy o zieleni miejskiej. Do swoich stoisk edukacyjnych zaproszą: Wydział Gospodarki Komunalnej UMP, Zakład Zagospodarowania Odpadów, Zarząd Zieleni Miejskiej oraz Fundacja Odzyskaj Środowisko.

Dodatkowo pierwsze 250 osób, które przyniesie ze sobą elektroodpady, otrzyma w zamian wrzos do posadzenia w ogrodzie lub na balkonie.

To nie pierwsza taka inicjatywa w Poznaniu. W ubiegłym roku powstał las kieszonkowy na Wildzie.

Zobacz też: Proboszcz zamiast kościoła zbuduje park. „Mieszkańcom brakuje zieleni”

Hubert Ossowski
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl