Nowe laboratorium na UPP. Pomoże badać zachowania rynkowe i konsumenckie

Na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu uruchomione zostało Laboratorium Ekonomii Behawioralnej i Eksperymentalnej.

Laboratorium zajmie się eksperymentalną weryfikacją teorii ekonomicznych oraz badaniem zachowań rynkowych i konsumenckich. Zostało wyposażone w nowoczesny sprzęt do badań z zakresu neuroekonomii i testowania zachowań graczy przy wykorzystaniu teorii gier. Prace badawcze obejmują analizę postępowania podmiotów w sektorze rolno-spożywczym. Brane są pod uwagę globalne trendy i działania w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE.

„Eksperymenty laboratoryjne w badaniach ekonomicznych polegają na obserwacji i analizie zachowań decyzyjnych jednostek w kontrolowanym otoczeniu gospodarczym. W wyniku stosowania odpowiednich bodźców uczestnicy eksperymentów podejmują realne decyzje w symulowanych sytuacjach ekonomicznych. Analiza tego procesu umożliwia zrozumienie motywów podejmowania decyzji, ocenę możliwości zaistnienia współpracy między podmiotami gospodarczymi oraz podatności jednostek na programy polityczne” – wyjaśnia prof. UPP dr hab. Ewa Kiryluk-Dryjska z Wydziału Ekonomicznego, kierownik Laboratorium.

Wyniki eksperymentów przeprowadzonych w laboratorium pozwalają na lepsze zrozumienie teorii ekonomicznych. Mogą także posłużyć jako wskazówka przy wprowadzaniu i zmienianiu instrumentów politycznych.

Paulina Juzak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl