NIK zawiadomiło o niewłaściwej inwestycji w Poznaniu. Prokuratura podjęła decyzję

Prokuratura umorzyła postępowanie dotyczące domniemanych nieprawidłowości przy budowie nowej siedziby Sądu Apelacyjnego w Poznaniu. Dochodzenie rozpoczęto w 2022 roku na podstawie zawiadomienia Najwyższej Izby Kontroli. Nie wykazało celowego poświadczenia nieprawdy ani innych działań umyślnych.

Pod koniec czerwca 2022 roku Najwyższa Izba Kontroli (NIK) opublikowała raport na temat budowy nowej siedziby Sądu Apelacyjnego w Poznaniu. Kontrolerzy zarzucili sądowi brak odpowiedniego nadzoru nad inwestycją, wskazując na prowadzenie prac niezgodnie ze sztuką budowlaną. Zawiadomienie złożone przez NIK do prokuratury obejmowało domniemane poświadczenie nieprawdy w dokumentach. Dotyczyło odbioru robót oraz nieprawidłowości przy nasadzeniach kompensacyjnych drzew.

Decyzje prokuratury

Prokuratura Okręgowa w Poznaniu umorzyła śledztwo dotyczące poświadczenia nieprawdy w dokumentach częściowego odbioru robót budowlanych oraz w dzienniku budowy. Wcześniej, w kwietniu 2023 roku, zakończono również wątek związany z poświadczeniem nieprawdy w piśmie dotyczącym nasadzeń drzew i ich pielęgnacji.

– Żadne z zachowań, czynów badanych w śledztwie nie zostało zrealizowane umyślnie – podkreślił prokurator Łukasz Wawrzyniak, rzecznik prasowy prokuratury.

Budowa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu (fot. Łukasz Gdak)

Problemy inwestycyjne

Kontrolerzy NIK wskazali na szereg problemów związanych z budową sądu. Wśród nich wymieniono m.in. przesunięcie terminu wykonania dachu, co doprowadziło do zniszczenia wcześniej wykonanych prac, oraz konieczność dodatkowych robót zabezpieczających o wartości ponad 105 tys. zł. Sąd miał również zapłacić wykonawcy 510,7 tys. zł za niezrealizowane roboty oraz 568,7 tys. zł za prace niezaakceptowane w wyniku inwentaryzacji. Wartość robót wykonanych wadliwie oszacowano na 1 032,8 tys. zł.

W raporcie NIK podkreślono, że w przetargu wybrano ofertę zaniżoną o ponad 26 proc. w stosunku do wartości zamówienia. Mimo to inwestor nie wezwał wykonawcy do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny. Sąd Apelacyjny w Poznaniu przyznał, że zaniżenie cen przez wykonawcę spowodowało znaczne problemy z realizacją inwestycji, co doprowadziło do zaprzestania prac budowlanych w marcu 2018 roku.

Dwa kolejne przetargi na dokończenie budowy zostały unieważnione. Dopiero w sierpniu 2022 roku, po trzecim postępowaniu, podpisano umowę z aktualnym wykonawcą. Aktualizacja kosztorysów zwiększyła wartość inwestycji do 120 mln zł. Pierwotnie planowano ukończenie budowy na początek lutego 2020 roku, jednak obecnie zakłada się, że nowa siedziba Sądu Apelacyjnego zostanie oddana do użytku w drugiej połowie 2025 roku.

Budowa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu (fot. Łukasz Gdak)

Czytaj też: Testy koziołków przed powrotem na wieżę ratusza. „To kwestia kilku dni”

Źródło: PAP.

Maciej Szymkowiak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl