Niepełnosprawni mogą już składać wnioski o dofinansowanie

W pierwszym tygodniu nowego roku można składać wnioski o dofinansowanie dla osób z niepełnosprawnościami.

Dofinansowanie można uzyskać na pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, likwidację barier technicznych, architektonicznych i w komunikowaniu się, pomoc w zakupie przedmiotów ortopedycznych i zakup sprzętu rehabilitacyjnego.

Wnioski przyjmowane będą w środę i czwartek – 2 i 3 stycznia godzinach od 7:00 do 15:30 oraz w piątek – 4 stycznia – od godziny 7:00 do 15:00 w siedzibie Poznańskiego Centrum Świadczeń przy ul. Małachowskiego 10. Dokumenty będą przyjmowane przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodziny w Poznaniu.

Od 7 stycznia wnioski przyjmowane będą przy ul. Cześnikowskiej 18 w godzinach pracy MOPR od 7:30 do 15:30 – od poniedziałków, do czwartków i w piątki od 7:30 do 15:00.

Wnioski w wersji elektronicznej można pobrać ze strony internetowej MOPR http://www.mopr.poznan.pl, natomiast dokumenty w wersji papierowej można otrzymać w siedzibie MOPR, przy ul. Cześnikowskiej 18 w godzinach otwarcia ośrodka.

Kolejność złożenia wniosku nie jest kryterium decydującym, a tym samym nie gwarantuje otrzymania dofinansowania. Zasady rozpatrywania wniosków są załączone do każdego druku wniosków, a także dostępne na stronie http://www.mopr.poznan.pl

DÓŁ ART

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl