Na kupno działki ROD jest sporo chętnych. Jak ją kupić?

Ogród działkowy to marzenie wielu osób, zwłaszcza latem, kiedy wypoczynek na świeżym powietrzu nabiera szczególnego uroku. Jak jednak nabyć działkę w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym (ROD) i czym różni się to od zwykłego zakupu?

Ostatnie miesiące przyniosły znaczący wzrost zainteresowania działkami w ROD. Jednostka Krajowa Polskiego Związku Działkowców (PZD) oraz biura Okręgowych Zarządów PZD odnotowują gwałtowny wzrost zapytań i e-maili dotyczących nabycia działek w ROD. Często padają pytania: Jak to zrobić? Czy można kupić działkę?

Nabycie prawa do działki w ROD

Warto zacząć od fundamentalnej kwestii – w ROD nie kupuje się działek w tradycyjnym sensie. Osoba nabywająca działkę staje się właścicielem roślin, budynków i infrastruktury na działce, ale grunt pozostaje własnością ROD. W praktyce nabywca uzyskuje prawo do dzierżawy, które umożliwia mu korzystanie z działki przez określony czas.

– Nieruchomość wchodząca w skład rodzinnego ogrodu działkowego nie stanowi własności osoby uprawnionej, natomiast działkowiec jest właścicielem rzeczy znajdujących się na danym terenie, m.in. drzew, roślin, infrastruktury technicznej czy altan – zaznacza notariusz Kamila Bania z Poznania.

Zależność od miejsca zamieszkania

Procedura nabycia prawa do działki w ROD wiąże się z miejscem zamieszkania osoby ubiegającej się o działkę. Ustawowym celem ROD jest zaspokajanie potrzeb wypoczynkowych, rekreacyjnych i socjalnych społeczności lokalnych. Dlatego też, nabycie prawa do działki w ROD z dala od miejsca zamieszkania lub na drugim końcu kraju jest niemożliwe.

Dwa sposoby nabycia działki w ROD

Istnieją dwa główne sposoby, aby nabyć działkę w ROD:

1. Nabycie działki od zarządu ogrodu – umowa dzierżawy

Pierwszym krokiem jest znalezienie wolnej działki w ROD. Informacje na ten temat zazwyczaj można znaleźć w zarządzie danego ogrodu lub na stronach internetowych. W przypadku trudności z nawiązaniem kontaktu z zarządem można się także skonsultować z odpowiednim Okręgiem PZD, który może posiadać informacje na temat wolnych działek na danym terenie.

Jeśli zarząd ROD posiada wolną działkę, wspólnie z nim można zawrzeć umowę dzierżawy działkowej. Zarząd ROD pomoże w dopełnieniu wszelkich formalności związanych z nabyciem prawa do działki.

2. Nabycie działki od działkowca – umowa przeniesienia prawa

Innym sposobem jest nabycie działki bezpośrednio od innego działkowca. Oferty sprzedaży od osób prywatnych można znaleźć w ogłoszeniach internetowych.

Jeśli znajdzie się odpowiednią działkę „na sprzedaż,” można podpisać z działkowcem umowę przeniesienia prawa do działki. Ta umowa musi być notarialnie poświadczona. Po podpisaniu sprzedający musi złożyć wniosek o zatwierdzenie umowy zarządowi ROD, który ma dwa miesiące na podjęcie decyzji. W tym czasie to sprzedający nadal jest użytkownikiem działki.

– Notariusz poświadcza podpisy złożone pod umową, co w praktyce oznacza, że umowę trzeba podpisać w obecności notariusza, aby mógł on potwierdzić tożsamość osób składających podpisy – informuje notariusz Kamila Bania z Poznania.

Opłaty dla nowych działkowców

Każdy nowy działkowiec, oprócz wynagrodzenia za nasadzenia i obiekty na działce, musi uiścić dwie podwyższone opłaty ogrodowe – jedną na inwestycje, remonty i konserwację infrastruktury ogrodowej oraz drugą na zarządzanie ROD. Wartości tych opłat ustala się lokalnie.

Działki w ROD a działki rekreacyjne

Ceny działek w dużych miastach często nie są niskie. Dla niektórych alternatywą mogą być tereny rekreacyjne poza miastem, na których można budować domki letniskowe i wynajmować je.

Czytaj też: Kostka już przy Odwachu. Stary Rynek zmienia się z tygodnia na tydzień [ZDJĘCIA]

fot. Łukasz Gdak
Źródło: Polski Związek Działkowców

Maciej Szymkowiak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl