Na Gwarnej i Fredry będą pracować nocą

W związku z koniecznością ograniczenia ruchu pieszych podczas prac remontowych na skrzyżowaniu ulic Gwarna i Fredry, budowlańcy będą pracować nocą. Wtedy ruch pieszych jest znikomy i niedogodności dla pieszych będą mniej dotkliwe.

W okolicy Okrąglaka trwają prace w ramach Programu Centrum, obejmujące przebudowę infrastruktury podziemnej, tras tramwajowych, chodników i jezdni. W tym tygodniu przez trzy noce wykonywane będą prace, które mogą się wiązać z hałasem. 

Planowana jest tam przebudowa sieci teletechnicznych i energetycznych. Realizacja robót wiązać się będzie z koniecznością ograniczenia ruchu pieszych. Aby niedogodności były jak najmniej dotkliwe, przeprowadzone zostaną nocą, gdy ruch pieszych jest znikomy – informuje spółka Tormel.

Prace budowlane przewidziane są na trzy kolejne noce, począwszy od tej z 24 na 25 stycznia (z wtorku na środę), przez noc z 25 na 26 stycznia, po noc z 26 na 27 stycznia (z czwartku na piątek).

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl