Mur oporowy przy Starym Porcie gotowy

Pod wodą wzmocniony, a nad nią odrestaurowany – tak teraz prezentuje się odcinek muru oporowego Warty na tyłach przepompowni na Garbarach, w okolicy Starego Portu.

Wzmocniony mur jest pozostałością infrastruktury technicznej dawnego portu rzecznego działającego w Poznaniu w pierwszej połowie XX wieku. Prace dotyczyły zarówno części nadrzecznej, jak i tej pod powierzchnią wody. Inwestycja była konieczna z uwagi na stan techniczny muru, który pełni ważną funkcję powstrzymywania osuwania się gruntu.

Część podwodna muru składająca się z elementów drewnianych została wzmocniona nową konstrukcją stalową. Przestrzeń pomiędzy starą ścianką drewnianą nabrzeża a nową wypełnił beton. Dzięki takiemu wzmocnieniu poprawiła się stateczność muru oporowego, a ścianka stalowa przejmuję parcie gruntu w dolnej części nabrzeża. Dno Warty wzdłuż muru zostało dodatkowo umocnione pasem z kamieni, co zabezpieczy mur przed podmywaniem.

– Prace budowlane rozpoczęły się w czerwcu i dobiegły końca przed terminem. Zakładaliśmy, że mur będzie gotowy w grudniu, tymczasem zasadnicze roboty zakończyły się już w ostatnich dniach października. Teraz jesteśmy na etapie formalności związanych z zawiadomieniem nadzoru budowlanego oraz procedurą odbiorową – mówi Tomasz Płóciniczak, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Cała część nadwodna muru została odrestaurowana. Charakterystyczna ceglana ściana została oczyszczona, a ubytki – uzupełnione materiałem jak najbardziej zbliżonym do pierwotnego. Ze względu na trudną dostępność muru, prace prowadzone były na specjalnym, wiszącym rusztowaniu. Skorodowane i powyginane odbojnice zostały zdemontowane i zastąpione nowymi wraz z uzupełnieniem o elementy drewniane. Proces gruntownego czyszczenia i zabezpieczenia przed korozją przeszły także stalowe elementy muru, takie jak m.in. dźwigary i pierścienie cumownicze. Odtworzona jest również drabina zejściowa.

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl