Można zarobić kilkaset złotych. Potrzeba 250 osób

Do 8 marca trwa nabór do obwodowych komisji wyborczych. Członkowie OKW mogą liczyć na dietę w wysokości 700 zł, przewodniczący – 900 zł , a jego zastępcy – 800 zł.

Jak zostać członkiem komisji?

Aby zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej, trzeba spełniać określone kryteria. Należy najpóźniej w dniu zgłoszenia kandydatury mieć ukończone 18 lat i posiadać prawa wyborcze. Kolejnym wymogiem jest, aby kandydaci do składu OKW w Poznaniu stale zamieszkiwali na obszarze Wielkopolski i byli ujęci w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania w jednej z gmin na obszarze województwa.

Na członkostwo w OKW nie mogą liczyć osoby pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu i ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądu. Członkami obwodowych komisji wyborczych nie mogą być także m.in. kandydaci w wyborach, ich rodzice, małżonkowie, rodzeństwo i dzieci, obserwatorzy społeczni oraz mężowie zaufania.

Ile można zarobić?

Dieta (netto) członka komisji wynosi 700 zł, zastępcy przewodniczącego – 800 zł, z kolei przewodniczącego – 900 zł. W przypadku zarządzenia drugiej tury wyborów, dieta za udział w niej wynosi 50% wysokości diety za pierwszą turę.

Jak zgłosić swoją kandydaturę?

Najlepiej zgłosić się bezpośrednio do pełnomocnika jednego z komitetów wyborczych, bo to właśnie one mają pierwszeństwo zgłaszania kandydatur. Wykaz zarejestrowanych komitetów, wraz z adresami stron internetowych, jest dostępny na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej.

Druga możliwość to indywidualne zgłoszenie na listę rezerwową. Osoby zgłaszające się w ten sposób mogą zostać powołane w skład komisji, ale tylko w przypadku, gdy komitety wyborcze nie przedstawią wystarczającej liczby kandydatów. Formularz indywidualnego zgłoszenia do OKW oraz więcej informacji można znaleźć na stronie poznan.pl/wyborysamorzadowe2024

czytaj także:

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl