Można już składać wnioski na Kawka Bis. Od 1 stycznia za kopciuchy grozi kara

Ruszyła kolejna edycja miejskiego programu Kawka Bis. Wnioski można składać do końca lipca. Od stycznia posiadaczom starych bezklasowych pieców centralnego ogrzewania grozi kara grzywny. W tym roku na likwidację kopciuchów przeznaczone zostanie aż 10 mln zł.

Kawka BiS to miejski program, dzięki któremu mieszkańcy Poznania mogą wymienić stare, niespełniające norm piece na bardziej ekologiczne źródła ciepła. Pozwala to znacznie ograniczyć emisję zanieczyszczeń powstających na skutek spalania paliw stałych, takich jak węgiel, drewno i brykiet.

W programie można uzyskać dofinansowanie na likwidację pozaklasowego pieca w przypadku zmiany na:

  • ogrzewanie z miejskiej sieci ciepłowniczej, gazowe bądź elektryczne,
  • pompę ciepła typu powietrze-woda lub gruntową,
  • pompę ciepła łącznie z instalacją fotowoltaiczną lub ogrzewanie elektryczne łącznie z instalacją fotowoltaiczną.

Ile wynoszą dofinansowania? 

Możliwe jest pozyskanie nawet 100% dofinansowania kosztów wymiany „kopciucha”. Otrzymać można:

  • 15 000 zł w przypadku zmiany na ogrzewanie gazowe,
  • 25 000 zł w przypadku montażu ogrzewania elektrycznego i paneli fotowoltaicznych – nie więcej niż 300 zł/m2 ogrzewanej powierzchni,
  • 30 000 zł na wymianę pieca na pompę ciepła (typ: powietrze-woda lub gruntowa) – nie więcej niż 300 zł/m2 ogrzewanej powierzchni,
  • 40 000 zł na wymianę pieca na pompę ciepła (typ: powietrze-woda lub gruntowa) i panele fotowoltaiczne – nie więcej niż 400 zł/m2 ogrzewanej powierzchni. 

Maksymalne dofinansowanie w tegorocznej edycji akcji (podobnie jak w ubiegłej) będzie największe od początku istnienia programu. Warto dodać, że to ostatni rok z tak wysokimi kwotami dotacji. Od 2025 r. będą one sukcesywnie spadać.

Finansowanie przedsięwzięcia może odbyć się bez kredytów czy angażowania środków własnych, dzięki wykorzystaniu metody faktury odroczonej. 

Kto może skorzystać z miejskiej dotacji?

Bezzwrotna dotacja przysługuje wszystkim mieszkańcom Poznania, którzy do ogrzewania swoich mieszkań  wciąż wykorzystują tak zwane kopciuchy. Wsparcie mogą również uzyskać wspólnoty oraz przedsiębiorcy, osoby prawne, a także jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Wnioski o dofinansowanie można składać:

  • za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP),
  • osobiście, w formie papierowej – w siedzibie Wydziału Klimatu i Środowiska przy ul. Gronowej 22a, 61-655 Poznań (w godzinach pracy urzędu),
  • listownie (kierując dokumenty na wskazany adres) – datą złożenia wniosku jest data jego wpływu do Urzędu Miasta Poznania, nie stempla pocztowego.

Czas na to jest od 2 stycznia do 31 lipca 2024 r. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z udzieleniem dotacji. Dokumenty rozpatrywane będą według kolejności zgłoszeń. 

Im wcześniej zostanie złożony wniosek, tym szybciej będzie on rozpatrzony i zostanie więcej czasu na realizację inwestycji. Rozliczenie z otrzymanego dofinansowania musi nastąpić do 31 października 2024 roku (do tego czasu nowy system ogrzewania musi już działać).

Zakaz palenia w kopciuchach

Warto zaznaczyć, że jest to najwyższy czas na likwidację kopciucha. Na mocy uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego od stycznia tego roku korzystanie z nich może być karane. Posiadaczom starych bezklasowych kotłów centralnego ogrzewania grozi kara grzywny w wysokości do 5 tys. zł.

Do końca 2023 r. należało wymienić wszystkie kotły pozaklasowe, do końca 2025 r. należy zastąpić bardziej ekologicznymi rozwiązaniami piece kaflowe lub typu koza (tzw. miejscowe ogrzewacze pomieszczeń), a do końca 2027 r. kotły spełniające wymogi klasy 3 i 4.

Dotychczas dzięki programowi Kawka i Kawka Bis, w latach 2015-2023 rozliczono 2 758 umów oraz trwale zlikwidowano 5 127 źródeł na paliwo stałe na terenie Poznania. Na ten cel wydano łącznie prawie 40 mln zł. 

W samym 2023 r. rozliczono 615 umów dotacyjnych na łączną kwotę 11 449 541,20 zł. Był to rekordowy rok.

Zobacz też: Zniknie jedna z najdłużej istniejących restauracji w Poznaniu. Istnieje od 1978 roku [ZDJĘCIA]

Hubert Ossowski
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl