Można jeszcze wypełnić ankietę dotyczącą klimatu rowerowego

Do 27 lutego wydłużono termin Badaniu Klimatu Rowerowego. Może w nim wziąć udział każdy mieszkaniec danego miasta lub gminy – bez względu na to, czy korzysta z roweru często, czy tylko sporadycznie. 

Dotychczas mieszkańcy Poznania wypełnili 1235 ankiet. To więcej niż podczas całego badania w 2020 roku. Żeby stolica Wielkopolski była brana pod uwagę w Badaniu Klimatu Rowerowego, musiało być wypełnionych przynajmniej 200 ankiet.

Badanie Klimatu Rowerowego, które prowadzone jest równolegle w innych europejskich krajach, poszukuje odpowiedzi na pytania:

– Czy twoja miejscowość odnosi się z sercem do ruchu rowerowego?

– Czy jazda rowerem w twojej miejscowości sprawia radość, czy jest raczej źródłem stresów?

Europejskie Badania Klimatu Rowerowego 2022 są próbą zebrania opinii o jakości warunków korzystania z roweru w Polsce. Realizuje je Polska Unia Mobilności Aktywnej (PUMA) w porozumieniu z innymi organizacjami rowerowymi Europy, zrzeszonymi w Europejskiej Federacji Cyklistów (ECF) – informują urzędnicy.

Wyniki umożliwią stworzenie Rankingu Miast Przyjaznych Rowerzystom, czyli wielowymiarowego obrazu sytuacji osób korzystających z rowerów w poszczególnych miastach i gminach w Polsce, dając możliwość wsparcia argumentów na rzecz poprawy warunków jazdy i jakości przestrzeni publicznych.

Badania w Polsce będą robione co dwa lata. Ta cykliczność jest ważna, żeby można było obserwować trendy w danym mieście czy gminie.

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl