Most Lecha do rozbiórki

Wybudowany w latach 50-tych most wymaga gruntownej modernizacji z uwagi na stan techniczny.  Obiekt zostanie dostosowany do większego obciążenia, jezdnia zostanie poszerzona do trzech pasów ruchu, powstanie też ścieżka rowerowa oraz piesza. Ogłoszono przetarg na przebudowę mostu.

Wykonawca który wygra przetarg będzie musiał rozebrać stary most i wybudować nowy. Nowo wybudowany most będzie częścią istniejącej sieci drogowej. Wschodnia część inwestycji ma zostać połączona z już istniejącym skrzyżowaniem ulicy Bałtyckiej z ulicami Hlonda i Chemicznej.

Na złożenie ofert potencjalni wykonawcy mają czas do 10 maja 2018 roku, a na realizację zadania, 790 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Na same roboty budowlane przeznaczono 730 dni, a pozostałe 60 dni na rozliczenie.

 

kontakt

 

 

 

 

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl