Próbna matura 2023. Czy można za nią dostać ocenę niedostateczną?

6 grudnia uczniowie w całej Polsce stanęli przed pierwszą próbną maturą – egzaminem z języka polskiego. Tematy wypracowań dotyczyły niebezpieczeństwa idealizowania rzeczywistości oraz wierności tradycji a szukaniu nowych dróg. Maturzyści musieli zmierzyć się z zadaniami, które nie należały do najłatwiejszych.

Próbna matura 2023

Uczniowie, podczas pierwszej próbnej matury musieli skonfrontować się z tematami rozprawek, które dotyczyły krytyki idealizowania rzeczywistości oraz poszukiwania nowych ścieżek w tradycji. Tematy te, choć związane z codziennym życiem, okazały się wymagające, co potwierdzają opinie wielu uczniów w sieci.

Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) podała, że zasady oceniania rozwiązań z języka polskiego będą dostępne 11 grudnia. Informacje dotyczące matematyki pojawią się 12 grudnia, a wyniki języków obcych nowożytnych – 13 grudnia. Mimo że przeprowadzanie testów diagnostycznych jest dobrowolne, uczniowie z niecierpliwością czekają na wyniki swoich wysiłków.

Diagnoza wiedzy: CKE przestrzega przed nadmiernymi oczekiwaniami

W komunikacie CKE zaznaczono, że zadania w arkuszach egzaminacyjnych obejmują całość wymagań egzaminacyjnych. Przed przeprowadzeniem diagnozy zaleca się informowanie uczniów, że niektóre zadania mogą być trudne z uwagi na materiał nieomawiany jeszcze podczas lekcji.

W tym roku CKE zdecydowała, że nie będzie próbnych matur z poziomu rozszerzonego, co stanowi zmianę w porównaniu do roku ubiegłego.

Warto przypomnieć, że CKE zdecydowanie odradza stawianie ocen za matury próbne. Zamiast tego, testy diagnostyczne mają służyć uczniom do samopoznania i identyfikacji obszarów wymagających poprawy. Dla CKE ocena nie powinna być celem, a wartościową informacją zwrotną.

Materiały dostępne dla wszystkich

Dla uczniów, którzy z różnych powodów nie mogli wziąć udziału w próbnych maturach, CKE przygotowała alternatywę. Materiały testowe będą dostępne online, na stronie CKE oraz stronach Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych. To szansa dla tych, którzy chcą przetestować swoje umiejętności w swoim tempie i miejscu.

Chociaż egzaminy maturalne odbędą się dopiero w przyszłym roku, szkoły już teraz angażują się w przygotowanie uczniów. Od 6 do 8 grudnia 2023 roku odbywają się tzw. próbne matury, które stanowią istotny element przygotowań do pełnych egzaminów. Szkoły mają teraz okazję do analizy wyników i dostosowania programów nauczania.

  • 6 grudnia, godz. 9 – język polski na poziomie podstawowym (240 minut);
  • 7 grudnia, godz. 9 – matematyka na poziomie podstawowym (180 minut);
  • 8 grudnia, godz. 9 – języki obce nowożytne na poziomie podstawowym, tj. język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski (120 minut).

Czytaj też: Centrum miasta czeka rewolucja. Podjęto też decyzję ws. dawnej synagogi

Maciej Szymkowiak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl