Materiał partnera

Local Trends już w październiku w Poznaniu

Rosnąca rola współpracy rządu z samorządem, fundusze inwestycyjne, bezpieczeństwo energetyczne oraz wizja innowacyjnych miast i regionów na Local Trends Europejskim Forum Samorządowym

Local Trends to projekt, którego celem jest wzmocnienie głosu miast, gmin, powiatów i województw w dyskusji o rozwoju społeczno-gospodarczym kraju. W dniach od 17 do 18 października 2022 roku w Poznań Congress Center, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich spotkają się przedstawiciele samorządu, administracji, biznesu oraz środowisk naukowych podczas drugiej edycji wydarzenia.

Najważniejsze tematy Europejskiego Forum Samorządowego 

hotel dla psów w Poznaniu

Wiodącymi tematami Forum będą m.in. programy europejskie, w tym warunki uruchamiania KPO oraz ich wpływ na samorządy; transformacja energetyczna, w tym OZE, klastry energii, elektromobilność i efektywność energetyczna; finanse samorządów; digitalizacja, w tym edukacja dla cyfryzacji, smart city oraz BIG data; zarządzanie kryzysowe i cyberbezpieczeństwo; inwestycje infrastrukturalne i mieszkaniowe; migracje wewnątrzkrajowe i uchodźcy.

Tegoroczny program wydarzenia wzbogacony jest również o ścieżkę specjalistycznych warsztatów i tematycznych spotkań networkingowych organizowanych w ramach sceny dobrych praktyk, na której wspólnie z korporacjami samorządowymi, rządem oraz sektorem prywatnym zainicjujemy sieć wymiany doświadczeń prezentując sprawdzone rozwiązania udoskonalające działania samorządów.

Gospodarze Local Trends podsumowali pierwszą edycję wydarzenia 

Mam nadzieję, że w kolejnych latach będziemy na Local Trends wszyscy razem, wraz z samorządowcami z Unii Europejskiej. Ciągle mamy sobie wiele do powiedzenia na temat przyszłości Europy, głównych wyzwań jakimi są Zielony Ład, agenda cyfrowa, kwestie wykluczenia społecznego, imigracji, czy Funduszu Odbudowy. To wszystko tematy, o których trzeba w samorządowym gronie rozmawiać. – mówi Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

 

źródło : materiały prasowe organizatora/ fot. FotoBueno

 

Wydarzenie pokazało z jednej strony jak wiele wyzwań spoczywa na barkach samorządów, z drugiej – co wydaje się budujące – że samorządowcy są prawdziwymi fachowcami, którzy nie boją się podejmować śmiałych wyzwań. […] Cieszę się, że dzięki Local Trends mieliśmy szanse wymienić nasze doświadczenia w szerokim samorządowym gronie – mówi Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego.

 

źródło : materiały prasowe organizatora/ fot. FotoBueno

 

Przez dwa dni, wypełnione istotnymi i owocnymi dyskusjami, razem z samorządowcami i ekspertami z całej Polski rozmawialiśmy o zagadnieniach ważnych nie tylko dla regionów, ale i całego kraju. Podczas sesji plenarnych, jakie odbyły się pierwszego dnia Forum, mogliśmy skupić się na sprawach istotnych dla mieszkańców naszych gmin: rozwoju nowoczesnych usług publicznych, zieleni w miastach czy reformie dochodów samorządów – mówi Jacek Jaśkowiak, Prezydent Miasta Poznania.

 

źródło : materiały prasowe organizatora. fot. FotoBueno

 

Cieszę się, że mogliśmy się spotkać, porozmawiać i wymienić opinie w bezpośrednich kontaktach. Wszyscy byliśmy ich bardzo spragnieni. […] Dziękuję za wszystkie poruszane tematy, tak bardzo istotne z punktu widzenia aktualnych problemów, z którymi dziś mierzą się samorządy. Właśnie takie spotkania pozwalają spojrzeć szerzej i razem szukać nieoczywistych rozwiązań. Jestem przekonany, że dzięki takim spotkaniom i wspólnemu działaniu jesteśmy w stanie coraz lepiej rozwijać nasze samorządy, nasze małe ojczyzny – mówi Jacek Karnowski, Prezydent Miasta Sopotu.

Wydarzenia towarzyszące Local Trends 

W ramach Local Trends odbędzie się również szereg debat realizowanych w ramach Kongresu Regionów oraz Forum Rozwoju Miast. Oba wydarzenia organizowane od tego roku pod szyldem Local Trends to wieloletnie platformy wymiany wiedzy, dobrych praktyk i rozwiązań stosowanych w Polsce i w Europie. Wydarzenia adresowane są do mieszkańców małych i dużych miast, samorządowców, administracji regionalnej, organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, przedstawicieli biznesu i nauki oraz praktyków i pasjonatów zagadnień miejskich w Polsce i na świecie.

Szczegółowe informacje dotyczące Local Trends znajdują się na stronie: www.localtrends.pl 

Local Trends to projekt, którego nadrzędnym celem jest skuteczne i merytoryczne inicjowanie konstruktywnej dyskusji ponad podziałami o otoczeniu społeczno-gospodarczym rozwoju polskiego samorządu i kraju. W ramach projektu organizowane są dwa wydarzenia:

  • Samorządowy Kongres Finansowy, 11-12 kwietnia w Sopocie
  • Europejskie Forum Samorządowe, 17-18 października w Poznaniu

Nad jakością merytoryczną wydarzeń czuwa Rada Programowa, pod kierownictwem organizatorów: Centrum Myśli Strategicznych oraz Grupy MTP. Program wydarzeń opracowywany jest na podstawie sondażu, w którym samorządowcy wskazali zagadnienia szczególne istotne w perspektywie trzech lat.

Wysoce cenioną wartością merytoryczną jest programowe zaangażowanie Gospodarzy: Prezydenta miasta Poznania oraz Prezydenta miasta Sopotu, Partnerów Strategicznych: Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Samorządu Województwa Pomorskiego, Unii Metropolii Polskich, Związku Miast Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP oraz Związku Województw RP.

Grupa MTP to firma z ponad 100-letnią tradycją w organizowaniu wydarzeń dla polskich i zagranicznych gości. Lider wśród ośrodków targowych w rejonie Europy Środkowo-Wschodniej. Oprócz targów firma organizuje również konferencje, kongresy, wydarzenia kulturowe, sportowe – w tym megaeventy, przyciągając rocznie ponad 1 mln gości z całego świata. Według danych Polskiej Izby Przemysłu Targowego wydarzenia Grupy MTP przyciągnęły w roku 2018 ponad 11 tysięcy wystawców, wynajęto prawie 500 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni wystawienniczej. Targi organizowane przez Grupę MTP odwiedziło w 2018 roku ponad 850 tysięcy uczestników, co stanowiło ponad 50% wszystkich uczestników podobnych wydarzeń
w Polsce.

Fundacja Centrum Myśli Strategicznych jest organizatorem Projektu Europejskiego Kongresu Finansowego, niezależnego think tanku koncentrującego się na tematyce gospodarczo-finansowej. Działania prowadzone w ramach Projektu EKF obejmują organizowanie specjalistycznych kongresów, opracowywanie rekomendacji gospodarczych oraz stanowisk polskich ekspertów w międzynarodowych konsultacjach, publikacji książkowych, prognoz makroekonomicznych i technologicznych. Z Projektem EKF współpracuje ponad 500 ekspertów zaangażowanych w prace merytoryczne EKF.

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl