Lewandowski pełnomocnikiem ds. mieszkalnictwa miejskiego

Tomasz Lewandowski, prezes Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych, który wcześniej jako zastępca prezydenta Poznania odpowiadał m.in. za działanie Biura Spraw Lokalowych czy Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego został pełnomocnikiem ds. mieszkalnictwa miejskiego.

Przyznana mu funkcja pełnomocnika prezydenta miasta nie jest dodatkowym etatem – nakłada jednak na niego dodatkowe obowiązki. Tomasz Lewandowski stanie na czele Zespołu ds. Polityki Mieszkaniowej i będzie koordynował te działania wszystkich miejskich jednostek, które dotyczą polityki inwestycyjnej z obszaru mieszkalnictwa miejskiego. Będzie pracował nad stworzeniem takich rozwiązań, które pozwolą zaspokoić potrzeby mieszkaniowe poznaniaków. Ma też czuwać nad ustaleniem projektu listy osób uprawnionych do objęcia lokalu z gminnego zasobu.

Prezes ZKZL będzie współpracował z organizacjami pozarządowymi, by sprawniej pozyskiwać dotacje na walkę z bezdomnością i wykluczeniem społecznym oraz na rozwiązywanie problemów mieszkaniowych. To on będzie reprezentował prezydenta Poznania w kontaktach ze stowarzyszeniami lokatorskimi i w jego imieniu będzie przyjmował poznaniaków – przy współpracy Magdaleną Górską, pełnomocniczką prezydenta ds. interwencji lokatorskich.

hotel dla psów w Poznaniu

Pełnomocnik będzie też uczestniczył przy wypracowywaniu założeń dla kierunków polityki czynszowej i opiniował strategiczne dla mieszkalnictwa miejskiego projekty.

DÓŁ ART

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl