Kramy kupieckie z tkaninami. Tak kiedyś wyglądała ulica Baptysty Quadro

Przed laty na Starym Rynku można było odwiedzić kramy kupieckie z cennymi tkaninami. Pamiątką tych czasów są mury i fundamenty, które odsłonili archeolodzy w miejscu dzisiejszej ul. Jana Baptysty Quadro.

– Obecnie trwają przygotowania do wykonania dokumentacji artefaktów skanerem laserowym 3D. To będzie końcowy etap prac archeologicznych w ul. Jana Baptysty Quadro, następnie dokończone zostaną tu roboty budowlane. Niezmiennie na płycie Starego Rynku kontynuowane są prace nawierzchniowe. Z dnia na dzień przybywa kostki, by późną jesienią mieszkańcy i turyści mogli wygodnie tu spacerować – mówi Tomasz Płóciniczak, wiceprezes spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Badania archeologiczne na Starym Rynku

Przebudowa Starego Rynku to najlepsza okazja do pogłębienia wiedzy na temat historii tego miejsca, dlatego równolegle z pracami budowlanymi prowadzone są badania archeologiczne. Specjaliści sprawdzili m.in. wykopy pod zbiorniki retencyjne i rejon ul. Kurzanoga.

Ostatnim miejscem, gdzie prowadzone są jeszcze badania archeologiczne, jest ulica Jana Baptysty Quadro. Archeolodzy odsłonili tam liczne mury i fundamenty średniowiecznych kramów kupieckich, gdyż dawniej w centrum dzisiejszego Starego Rynku kwitł handel. Obecna ul. Jana Baptysty Quadro nazywała się ul. Aksamitną. Dawni mieszkańcy Poznania zaopatrywali się tam w różne tkaniny. Działały tam bogate kramy, z dobrami luksusowymi – stąd też były murowane, by uchronić cenny towar przed częstymi w średniowieczu pożarami. Co ciekawe, zadbano też o specjalne miejsce dla kupców ze Wschodu. Jeden kram był przewidziany tylko dla nich, by zawsze mieli miejsce na sprzedaż np. sukna. 

Najpierw mury kramów budowano w konstrukcji szkieletowej – w tej średniowiecznej technice do wypełnienia wykorzystywano glinę. Na przełomie XIV i XV w. budynki zamieniono na w pełni murowane z cegły, których pozostałości dziś odkrywają archeolodzy. Z czasem w ich miejscach powstawały kamienice.

Kramy bogate odsłaniane są w ciągu wschodniej strony ulicy Jana Baptysty Quadro. Z drugiej zaś strony działały kramy jedwabne. Archeolodzy przebadali już piwnice po stronie zachodniej, teraz odsłaniają dalszy ciąg kramów jedwabnych – do Studzienki Bamberki. Działał tam cech jedwabników, który po raz pierwszy został wspomniany w księdze miejskiej z 1409 r. Można więc zakładać, że założono go już w XIV wieku.

Do znaczących zniszczeń murów i fundamentów zabudowań dawnej ul. Aksamitnej doszło podczas budowy Arsenału i Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego. Te, które zostały, zostaną udokumentowane, zabezpieczone i następnie zasypane. O historii tego miejsca będzie świadczyć nawierzchnia ulicy Jana Baptysty Quadro. Zgodnie z decyzją Miejskiego Konserwatora Zabytków zabudowa dawnej ulicy Aksamitnej będzie miała swoje odzwierciedlenie w kostce – a przebieg murów zostanie podkreślony materiałem o innym kolorze.

W ubiegłym roku archeolodzy zbadali ulicę Kurzanoga, gdzie dokonano podobnych odkryć. Na podwórku za domkami budniczymi odsłonięto piwnice dawnej kamienicy, której powstanie określa się na XIV-XV wiek. Do budowy użyto średniowiecznej cegły, pochodzącej z rozbiórki muru kramów kupieckich. Kamienica, która powstała na miejscu kramów, dotrwała do drugiej wojny światowej, ale później już jej nie odbudowano.

Pozostałe prace na Starym Rynku są bardzo zaawansowane. Wykonawca koncentruje się na układaniu równej nawierzchni z kostki granitowej. Montowane są także słupy oświetleniowe. Postęp robót widoczny jest także na uliczkach dochodzących do starorynkowej płyty.

Zobacz też: Święto Niepodległości w Poznaniu. Będzie można wejść na Kopiec Wolności

Hubert Ossowski
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl