Konkurs dla młodych architektów

Miasto Poznań we współpracy z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi oraz Uniwersytetem Artystycznym i Politechniką Poznańską ogłasza konkurs na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną terenów wzdłuż ulicy Głogowskiej i Roosevelta oraz dalszych aż do skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego.

– Konkursem objęte jest ponad 30 hektarów, to tereny bardzo cenne pod względem historycznym i krajobrazowym — podkreśla Piotr Sobczak, dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury UMP oraz przewodniczący sądu konkursowego.

Konkurs kierowany jest do studentów Politechniki Poznańskiej i Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Nadzór merytoryczny nad studentami Politechniki Poznańskiej sprawować będzie dr hab. inż. arch. Ewa Prusewicz-Sipińska, profesor Politechniki Poznańskiej oraz dr Agata Gawlak. Nad studentami Uniwersytetu Artystycznego — dr hab. inż. arch. Elżbieta Raszeja, profesor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu i dr Tomasz Piwińsk.

Studenci będą składać prace w swoich uczelniach do 10 czerwca. Osiemnaście dni później zaplanowano ogłoszenie wyników i debatę. Od 1 do 12 lipca na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbędzie się pokonkursowa wystawa.

Organizatorzy przewidują pulę na nagrody pieniężne w łącznej wysokości 7500 zł. I miejsce – 3000 zł, II miejsce – 2000 zł, III miejsce – 1000 zł oraz wyróżnienia w wysokości 500 zł. Fundatorem nagród jest Grupa MTP.

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl