Materiał partnera

Kolejny odcinek ul. Św. Marcin przeobraża się w przyjazną przestrzeń

Już w przyszłym roku zwiększy się potencjał komunikacji zbiorowej w centrum Poznania. Przyczyni się do tego m.in. trwająca przebudowa ul. Św. Marcin na odcinku od ul. Gwarnej do mostu Uniwersyteckiego, po zakończeniu której będzie możliwy skręt tramwajów z ul. Towarowej w prawo, w ul. Św. Marcin. Do tej pory takiej możliwości nie było.

Wprowadzenie nowego rozwiązania, które odciąży węzeł Kaponiera, zwiększy pulę wariantów tras m.in. w czasie objazdów, a w przyszłości może stanowić element przedłużonej trasy tramwajowej przez Wolne Tory, to nie jedyny cel przebudowy tego odcinka ul. Św. Marcin. Jest ona elementem Programu Centrum. W efekcie jego realizacji śródmieście Poznania przejdzie metamorfozę i stanie się miejscem przyjaznym wszystkim użytkownikom.

 

 

Zakres mocno zaawansowanych robót, prowadzonych od mostu Uniwersyteckiego do ul. Gwarnej, jest szeroki i obejmuje nie tylko budowę nowego torowiska z trakcją, lecz również m.in. m.in. sieci podziemne, jezdnię, chodniki, przystanki wraz z infrastrukturą, małą architekturę i nasadzenia zieleni.

Przy budowie torowiska zastosowano nowoczesne rozwiązania, które pozwolą ograniczyć emisję hałasu i wibracji. Na węzłach rozjazdowych pojawią się zwrotnice blokowe – takie, jakich użyto już przy budowie trasy tramwajowej na Naramowice. Poznań jest jednym z pierwszych miast w Polsce stosujących tego typu rozwiązanie, ograniczające – dzięki jednoelementowej konstrukcji całej zwrotnicy – nakłady eksploatacyjne oraz wymiany. Dłuższą żywotność szyn zagwarantuje zastosowanie odpowiednich gatunków stali w miejscach narażonych na szybsze zużycie oraz zabezpieczanie ich smarownicami torowymi, pozwalającymi również wyeliminować hałas wynikający z ruchu tramwajów po ciasnych łukach.

Po zakończeniu inwestycji, przewidzianym na pierwsze półrocze 2023 roku, jezdnie, chodniki, trasy rowerowe na tym odcinku ul. Św. Marcin będą miały nową nawierzchnię. Powstanie nowe przejście dla pieszych z przejazdem rowerowym łączące Akademię Muzyczną i plac Mickiewicza.

 

 

Między ulicami Kościuszki i Gwarną, podobnie jak na przebudowanym już odcinku od Gwarnej do Ratajczaka, piesi będą mogli korzystać z całej szerokości ulicy Św. Marcin, a nie jedynie z chodników i przejść przez jezdnię. Parkowanie będzie możliwe tylko na wyznaczonych miejscach, a prędkość będzie ograniczona do 20 km/h. Nawierzchnia tego odcinka zostanie wykonana z granitu strzelińskiego.

Pomiędzy al. Niepodległości a ul. Kościuszki obowiązywać będzie strefa Tempo 30, czyli z ograniczeniem prędkości do 30 km/h. Zaplanowano tam także pasy rowerowe po obu stronach ulicy.

 

 

Przystanki tramwajowe na ul. Towarowej zostaną przesunięte i przebudowane. Położony u jej zbiegu z al. Niepodległości cypel parku Romana Maciejewskiego przejdzie remont nawierzchni i zostanie uzupełniony o elementy małej architektury. Korzystającym z komunikacji zbiorowej przy CK Zamek oddany zostanie do użytku nowy przystanek dla jadących w stronę ronda Kaponiera, odpowiednik tego dla pasażerów poruszających się w stronę centrum.

 

 

Utrzymany będzie reprezentacyjny charakter strefy przed CK Zamek. Murek sprzed budynku zostanie przesunięty. Obecnie jego elementy poddawane są zabiegom renowacyjnym. W centralnym pasie ulicy, wzdłuż torów tramwajowych, na wysokości Zamku oraz budynków Uniwersytetu Ekonomicznego zaplanowano kompozycję dwóch szpalerów drzew i nasadzenia zieleni niskiej. Szpaler drzew pojawi się również po północnej stronie ul. Św. Marcin, wzdłuż chodnika przed Aulą Uniwersytecką i Collegium Iuridicum.

Jan Józefowski
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl