Kalendarz trzech kultur

Po raz szósty poznańscy przedstawiciele trzech religii stworzyli wspólny kalendarz. „Na naszym fyrtlu. Chrześcijanie, żydzi, muzułmanie razem” to niezwykła w skali kraju publikacja, której celem jest lepsze wzajemne poznanie się ludzi różnych wyznań oraz kultur. 

Co pokazuje kalendarz

W tym roku kalendarz zatytułowano „Godność człowieka”. Pomysłodawcy chcieli zaakcentować, że każdy człowiek, bez względu na to kim jest, co posiada, w kogo lub co wierzy, jakie ma przekonania, jest wartościowy i ma swoją godność.

– W mieście ważne są: komunikacja, kanalizacja, wodociągi, sieć elektryczna i internetowa, kultura, sport, tereny rekreacyjne, budynki. Bardzo dobrze, że te wszystkie elementy są, ale bez człowieka, bez tworzenia wspólnoty mieszkańców, nie będą one w pełni realizowały zadań, do których są przeznaczone. Ważny jest człowiek. Każdy. Każdy z nas ma swoją godność i współtworzy wspólnotę miasta Poznania. Każdy z nas powinien być wysłuchany i doceniony, bez względu na to, co może nas różnić – piszą we wstępie twórcy publikacji.

Karty kalendarza są podzielone na trzy części, każda oparta jest na innej rachubie czasowej.

– Poza kalendarium gregoriańskim znajdziemy w nim też kalendarz muzułmański, datowany od podróży proroka Muhammada z Mekki do Medyny oraz żydowski, liczony od powstania świata – podkreśla Youssef Chadid, imam poznańskiej wspólnoty muzułmańskiej, współtwórca kalendarza.

Celem jest ukazanie różnorodności i możliwości pokojowego życia obok siebie

Publikacja zawiera najważniejsze święta trzech religii, wyszczególnia dni modlitwy – niedziela, szabat, dzień zgromadzenia – i nazwy poszczególnych miesięcy. W części dotyczącej chrześcijan pojawiają się święta nie tylko katolików, ale również prawosławnych, protestantów i starokatolików. Wyróżnione są też daty polskich świąt narodowych oraz innych istotnych dni np. Dnia Dziecka, Matki czy Ojca.

Co roku część chrześcijańska kalendarza rozszerzana jest o informacje o świętach, uroczystościach, a także fotografiami z wydarzeń Kościołów protestanckiego i prawosławnego. Nasze relacje międzyreligijne mają już także charakter prywatny: odwiedzamy się, dzwonimy do siebie, podejmujemy różne inicjatywy – zaznacza o. Marcin Wrzos, współtwórca i koordynator projektu.

Kalendarz jest bezpłatny. Do dystrybucji trafiło 4300 sztuk. Od 19 grudnia można go odebrać w synagodze (ul. Stawna 10), meczecie (ul. Biedrzyckiego 13) oraz Domu Misyjnym Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej (ul. Ostatnia 14), oraz w Centrum Informacji Kulturalnej (ul. Ratajczaka 44), a także punkcie Informacji Turystycznej (Stary Rynek 59/60) lub online za pośrednictwem strony:www.misyjne.pl. Kalendarz trafi także do centrów dialogu w Oświęcimiu, Gdańsku i Warszawie. Projekt został sfinansowany z budżetu Miasta Poznania.

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl