Jak grabić liście i kosić trawę?

„Grabienie i koszenie – przyrodnicze utrapienie” to bezpłatne szkolenie organizowane przez Urząd Miasta Poznania.

Jak grabić liście?

Szkolenie organizowane przez urzędników dotyczyć będzie pielęgnacji terenów zieleni w mieście oraz zagadnień związanych z koszeniem trawników i grabieniem liści.

Podczas spotkań przeprowadzonych w formie warsztatowej, omówione zostaną zagadnienia pielęgnacji terenów zieleni w mieście związane z koszeniem trawników oraz grabieniem liści. Tematyka będzie ściśle powiązana z praktycznym zastosowaniem zapisów Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu Miasta Poznania oraz ochroną bioróżnorodności. W dobie zmian klimatycznych, przemyślane utrzymywanie stref zieleni stanowi ogromną szansę dla redukcji wysp ciepła, a tym samym poprawy komfortu życia ludzi i przyrody miejskiej – informuje urzędnicy.

Kto może wziąć udział w szkoleniu?

Szkolenie odbędzie się z podziałem na grupy, 28 października w Urzędzie Miasta Poznania (plac Kolegiacki 17, piętro I, sala Malinowa). Czas trwania szkolenia to ok. 2,5 h. Udział może wziąć każdy mieszkaniec po uprzedniej rejestracji drogą mailową. Wiadomości należy wysyłać na adres hanna_nowak@um.poznan.pl, podając: imię i nazwisko, adres mailowy oraz numer telefonu. Po zapisaniu się, uczestnicy zostaną powiadomieni o przypisaniu do grupy warsztatowej i godzinie rozpoczęcia szkolenia. Zgłoszenia przyjmowane są do 23 października.

 

 

 

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl