Została Honorowym Obywatelem Miasta Poznania

Długoletnia radna miejska, przewodnicząca Rady Miasta w latach 1992-1998 oraz senator RP przez cztery kadencje, Jadwiga Rotnicka została uhonorowana tytułem Honorowego Obywatela Miasta Poznania.

Jadwiga Rotnicka rozpoczęła swoją działalność samorządową w 1990 roku. Wówczas została wybrana do Rady Miasta Poznania w pierwszych demokratycznych wyborach po upadku komunizmu. W latach 1990-1992 pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Rady Miasta, a następnie, przez sześć lat, przewodniczącej. W tym czasie uczestniczyła w kluczowych komisjach: Ekologicznej, Polityki Przestrzennej, Kultury i Nauki oraz Rewitalizacji.

Kariera Parlamentarna

W 2007 roku Rotnicka zdobyła mandat senatorski, który sprawowała aż do 2023 roku. W Senacie działała w komisjach Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Środowiska. Tam kontynuowała swoją pracę na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

Działalność społeczna i akademicka

Jadwiga Rotnicka była także aktywna na polu społecznym, pełniąc funkcje m.in. prezesa Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania im. Cyryla Ratajskiego oraz członka poznańskiego Rotary Club. Była również honorowym członkiem Klubu Business and Professional Women Club.

Zawodowo związana z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie w Instytucie Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego zdobyła stopień doktora nauk geograficznych ze specjalizacją w hydrologii. Jako profesor nadzwyczajny na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych prowadziła wykłady i seminaria cenione przez studentów.

Rada Miasta Poznania, przyznając tytuł Honorowego Obywatela, wyraziła uznanie dla jej osiągnięć naukowych i dydaktycznych oraz zaangażowania w budowę samorządnej i demokratycznej Polski.

Tytuły Zasłużonych dla Miasta Poznania

Oprócz Jadwigi Rotnickiej, Rada Miasta uhonorowała również kilka innych osób tytułem Zasłużonych dla Miasta Poznania:

  • Krystyna Babiak – radczyni prawna, zaangażowana w działalność samorządu zawodowego oraz budowanie świadomości prawnej i społeczeństwa obywatelskiego.
  • Andrzej Byrt – trzykrotny prezes Międzynarodowych Targów Poznańskich, dyplomata, ambasador RP w Niemczech i Francji.
  • Włodzimierz Marciniak – społecznik, laureat Orderu Uśmiechu, założyciel świetlicy dla dzieci z rodzin rozbitych lub dotkniętych dysfunkcjami społecznymi.
  • TPS Winogrady – lokalny klub piłkarski szkolący młodzież, aktywnie uczestniczący w życiu miasta i promujący aktywność fizyczną.

Czytaj też: Tak wygląda stadion przed i po umyciu. Zobacz zdjęcia

Maciej Szymkowiak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl