Inicjatory 2022. Gdzie i kiedy można się zgłaszać?

Rozpoczyna się 8. edycja konkursu Inicjatory. Nagradzani są autorzy najlepszych projektów zrealizowanych przez organizacje pozarządowe dla Poznania i jego mieszkańców w 2022 roku. Nominacje można zgłaszać do 11 czerwca. Kolejny raz patronem jednej z nagród jest Andrzej Białas.

Andrzej Białas to nieżyjący już społecznik i pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. Społeczeństwa Obywatelskiego. Do tytułu „Inicjatora” może się zgłosić każdy – mieszkańcy, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, przedsiębiorstwa czy firmy. Osoby, które wykazały się wszelkimi inicjatywami na rzecz miasta i poznaniaków, mogą zgłosić się same.

Zgłoszenia w formie prezentacji multimedialnej lub krótkiego filmu można przesyłać do 11 czerwca 2023 r. na adres ngo@um.poznan.pl z dopiskiem „Inicjatory 2022”. Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie. Dodatkowo informacji o konkursie udzielają także pracownicy urzędu pod numerami: 61 878 5796 oraz 61 878 5730.

W tegorocznej edycji konkursu „Inicjatory 2022” kapituła wytypuje zwycięzców w czterech kategoriach:

  • Inicjator Roku – projekty, które zostały uznane przez jury za najlepsze spośród zgłoszonych, 
  • Inicjator Wspierający – inicjatywy skierowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wspierające rozwój infrastruktury miejskiej, klimatu i środowiska,
  • Inicjator Aktywizujący – przedsięwzięcia pobudzające mieszkańców do działania i współtworzenia,
  • Inicjator Nowatorski – inicjatywy będące nowością na danym terenie lub w danej dziedzinie, innowacyjne rozwiązania lub nowe formy aktywności.

Inicjator Mieszkańców im. Andrzeja Białasa

Poznaniacy przyznają swoją nagrodę. Inicjator Mieszkańców to statuetka wręczana w otwartym głosowaniu, niezależnie od nagród w powyższych kategoriach, które zostanie uruchomione po ocenie formalnej zgłoszonych projektów.

Patronem nagrody jest Andrzej Białas, który był społecznikiem i przewodniczącym Rady Osiedla Ławica. W latach 2015-2018 pełnił funkcję dyrektora Gabinetu Prezydenta UMP. Później objął stanowisko Pełnomocnika Prezydenta Miasta Poznania ds. Społeczeństwa Obywatelskiego. Walczył z ciężkim nowotworem i odszedł we wrześniu 2019 roku, w wieku 62 lat.

Zwycięzcy w każdej kategorii, poza tytułem „Inicjatora” i statuetki, otrzymają również nagrody finansowe, których łączna pula wynosi 25 tys. zł. Laureatów poznamy podczas uroczystej gali, która odbędzie się 10 września podczas Poznańskiego Targu Dobra w Starym ZOO.

W zeszłym roku do konkursu zgłoszono 34 projekty. Spośród nich zwyciężyły inicjatywy: „Jest Tego Warta”, „Przewijamy Poznań”, „Ogniste Rydwany 2021” oraz „Zapewnienie dostępu do środków menstruacyjnych w szkołach – pilotażowy projekt dla poznańskich szkół”. Rada konkursu przyznała także liczne wyróżnienia.

Emilia Śliwińska
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl