Harcerze przekazali poznaniakom Betlejemskie Światło Pokoju

Po raz kolejny harcerze z Chorągwi Wielkopolskiej ZHP przekazali mieszkańcom Poznania Betlejemskie Światło Pokoju. Poznaniacy, którzy zjawili się na dziedzińcu urzędu miasta, mogli płomień zabrać do domu.

Ogień z Betlejem

Skauci na całym świecie co roku przygotowują się do przyjmowania i przekazywania Betlejemskiego Światła Pokoju innym. Płomień z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem to symbol pokoju, pojednania i braterstwa – szczególnie w tym bożonarodzeniowym czasie. Trafia on najpierw do Wiednia, gdzie przekazywany jest dalej mieszkańcom miasta i przedstawicielom organizacji skautowych z innych krajów europejskich. W niedzielę przyjechał do Poznania.

fot. M.Anders / wpoznaniu.pl

„Światło dla Ciebie”

Tegoroczny przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju odbyło się pod hasłem „Światło dla Ciebie”. Jak co roku (od lat 90.), na dziedzińcu urzędu miasta zgromadzili się reprezentanci Chorągwi Wielkopolskiej Związku Harcerstwa Polskiego.

Dzisiaj mamy podwójną świadomość, że betlejemskie światełko, które jest symbolem braterstwa, solidarności, jest także wołaniem o pokój. Pokój na świecie, ale w szczególności za wschodnią granicą w Ukrainie – mówił zastępca prezydenta miasta, Mariusz Wiśniewski.

fot. M.Anders / wpoznaniu.pl

Każdy mógł zabrać ogień do domu

Po krótkim przemówieniu i życzeniach zastępcy prezydenta Poznania, komendant Chorągwi Wielkopolskiej ZHP przekazał Betlejemskie Światło Mariuszowi Wiśniewskiemu. Następnie poznaniacy, którzy w tym czasie także przyszli w okolice placu Kolegiackiego, odebrali ogień i zabrali go do swoich domów.

Marianna Anders
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl