Gra w szachy w każdej poznańskiej szkole?

Gra w szachy ma ogromne zalety z wielu przyczyn, potwierdzonych przez liczne badania naukowe. Poprawia zdolności intelektualne, rozwija wyobraźnię, poprawia zdolność koncentracji, porządkuje myśli, wpływa na lepsze umiejętności w planowaniu, a także poprawę zrozumienia działań i ich konsekwencji – pisze w interpelacji do prezydenta Poznania miejski radny Andrzej Rataj i pyta o możliwość nauki gry w szachy w każdej poznańskiej szkole.

Radny zwraca uwagę na fakt, iż w części poznańskich podstawówek i szkół ponadpodstawowych dzieci mają możliwość bezpłatnych lekcji gry w szachy, nie jest tak jednak wszędzie. Dlatego też radny Andrzej Rataj zadał prezydentowi Jaśkowiakowi kilka pytań w interpelacji:

1) czy każde dziecko w każdej szkole podstawowej w Poznaniu ma możliwość nieodpłatnej nauki gry w szachy, a jeśli tak – to w której klasie odbywa się nauka gry w szachy, natomiast jeśli nie – to czy jest tak z przyczyn organizacyjnych, kadrowych, finansowych, infrastrukturalnych, czy innych,

2) jaki odsetek dzieci kończy szkołę podstawową w Poznaniu z nabytą umiejętnością gry w szachy, a jaki odsetek dzieci kończy szkołę podstawową bez nabycia umiejętności gry w szachy (i z jakich przyczyn dzieci te nie nabywają umiejętności gry w szachy),

3) czy byłoby możliwe i kiedy byłoby możliwe wprowadzenie nauki gry w szachy i doskonalenia gry w szachy do programu nauczania w każdej szkole podstawowej i każdej szkole ponadpodstawowej w Poznaniu.

Szachy mają również istotne pozytywne znaczenie dla wzrostu ilorazu inteligencji i poprawy umiejętności arytmetycznych dzieci. Ponadto gra w szachy ma duży wpływ na rozwój zdolności językowych, umiejętności krytycznego myślenia, odporności na rozproszenie uwagi, rozwoju inteligencji emocjonalnej i umiejętności psychospołecznych.

Prezydent ma teraz czas by odpowiedzieć na pytania.

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl