Gołym okiem tego nie zobaczysz. Pod płytą Starego Rynku położyli sześć kilometrów rur

Od grudnia zeszłego można już bez problemu korzystać z płyty Starego Rynku. To, co niewidoczne, ale niezwykle ważne, znajduje się pod płytą. Dzięki przebudowie udało się wymienić na nową całą sieć infrastruktury podziemnej między innymi kanalizację deszczową, sanitarną i instalację wodociągową.

Podczas prac na Starym Rynku położono ponad sześć kilometrów nowych rurociągów kanalizacji deszczowej, sanitarnej i instalacji wodociągowej. Udało się także wyremontować 617 metrów instalacji wodno-kanalizacyjnej. Zanim przeprowadzono całą operację, budowlańcy kamerami termowizyjnymi sprawdzili wnętrze kanałów. Widać było liczne ubytki w połączeniach rur, korozję, osady w kanale czy podtopienia. Renowację przeprowadzono metodą rękawa utwardzanego promieniami UV.

źródło: PIM

Powstały także duże zbiorniki retencyjne, których zadaniem jest gromadzenie i przetrzymywanie nadmiaru wód opadowych.

– Przykładowo zbiornik przy Wadze Miejskiej zamontowany został na głębokości ok. sześciu metrów, a jego pojemność to ok. 420 metry sześcienne. Z kolei zespół zbiorników przed Ratuszem pomieści 624 metry sześcienne wody – informują Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Dzięki inwestycji wprowadzono rozdzielenie istniejącej sieci kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną oraz deszczową. Odciążyło to zlewnię płyty Starego Rynku i zabezpieczyło przed zalewaniem i podtopieniami piwnice pobliskich kamienic. Mniejsze zbiorniki będą gromadziły deszczówkę służącą do podlewania roślin.

Przebudowane zostały też takie sieci, jak ciepłownicza, elektryczna i telekomunikacyjna. Dodatkowo spółka Polska Spółka Gazownictwa zmodernizowała sieć gazową.

– Dzięki szerokiej współpracy z gestorami, gęste sieci uzbrojenia podziemnego z różnych lat zostały wymienione lub poddane renowacji, a mieszkańcy przez kolejne lata mogą z nich korzystać bez częstych awarii – informują Poznańskie Inwestycje Miejskie.

czytaj także: Nowy skwer na Strzeszynie

 

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl