Wielkopolska

Fundusze Europejskie trafią do Wielkopolski. Wiemy na co mogą być wydane

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oraz Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisały umowy dotyczące finansowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

Program obejmuje wsparcie dla firm i samorządów, koncentrując się na rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ).

BGK poinformował, że w ramach umów, zarządzane będą środki przeznaczone na rozwój odnawialnych źródeł energii. Kwota przekraczająca 306 mln zł, z czego 214 mln zł pochodzi z funduszy unijnych, trafi na pożyczki wspierające inwestycje w OZE.

Finansowanie udzielą na warunkach preferencyjnych i rynkowych, a w niektórych przypadkach możliwe będzie umorzenie części kapitału. Pieniądze te mogą zostać przeznaczone na budowę i rozbudowę instalacji wytwarzających energię elektryczną, cieplną oraz chłód. Poza tym także na magazyny energii związane z nowymi lub zmodernizowanymi źródłami OZE i ich przyłączenie do sieci.

Z oferty będą mogły skorzystać różne podmioty, w tym przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, spółdzielnie energetyczne, wspólnoty mieszkaniowe oraz uczelnie.

Wsparcie dla gospodarki obiegu zamkniętego

Druga umowa dotyczy pożyczek wspierających transformację w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego oraz zasobooszczędnej. Budżet na ten cel wynosi ponad 183 mln zł, w tym 128 mln zł z funduszy unijnych.

Pieniądze te mają trafić do inwestycji zmniejszających negatywny wpływ na środowisko. Chodzi o projekty związane ze zmianą procesów produkcyjnych, efektywnym wykorzystaniem zasobów oraz technologiami ograniczającymi zużycie materiałów i generowanie odpadów.

Z pożyczek będą mogły skorzystać

  • duże przedsiębiorstwa,
  • MŚP,
  • przedsiębiorstwa mid-caps
  • small mid-caps,
  • jednostki organizacyjne JST z osobowością prawną
  • podmioty świadczące usługi wodno-ściekowe.

Kiedy pierwsze pożyczki?

BGK planuje wybór partnerów finansujących, którzy będą udzielali pożyczek na terenie województwa wielkopolskiego poprzez przetargi. Pożyczki będą dostępne najprawdopodobniej w czwartym kwartale tego roku.

Czytaj też: IMGW ostrzega. Przed nami fala upałów

Maciej Szymkowiak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl