„Dość wyzysku w gastronomii” – protest przed restauracjami

Spłaty zaległych wynagrodzeń i zaprzestania łamania praw pracowniczych – domagali się pracownicy i członkowie Inicjatywy Pracowniczej, którzy protestowali na ul. Św. Marcin.

Inicjatywa Pracownicza opisuje przyczyny protestu, czyli trudną sytuację 23 pracowników, dwóch barów prowadzonych przez tego samego właściciela:

Poszkodowane przez szefa tych restauracji mogą być co najmniej 23 osoby. Faktycznie to on podejmował wszystkie decyzje kadrowe i zajmuje się zarządzaniem w obu restauracjach, choć formalnie zatrudniały pracowników różne podmioty gospodarcze. Roszczenia tylko 7 osób tytułem niewypłaconych wynagrodzeń wynoszą co najmniej 100 tys. Osoby te wysłały ostateczne przedsądowe wezwania do zapłaty, które dotychczas okazały się nieskuteczne – piszą członkowie Inicjatywy Pracowniczej

Dlatego przy ul. Święty Marcin odbył się protest przeciwko szefowi restauracji, którego byli pracownicy i pracownice oskarżają o niewypłacenie zaległych pensji, niezawieranie umów na piśmie, niepłacenie wynagrodzeń na czas oraz zastraszanie.

Domagamy się spłaty zaległych wynagrodzeń! Dość łamania praw pracowniczych w gastronomii! – dodają członkowie Inicjatywy Pracowniczej

Z właścicielem restauracji nie udało nam się skontaktować. Z dokumentacji Inspekcji Pracy wynika, że mężczyzna nie stawia się na wezwania Inspekcji i uchyla od kontroli.

Jakie Państwo mają doświadczenia z prawami pracowników w gastronomii? Prosimy o odpowiedzi w komentarzach poniżej.

kontakt

 

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl