Dominikanin Paweł M. prawomocnie skazany. Przez sześć lat był duszpasterzem w Poznaniu

Zapadł prawomocny wyrok w sprawie dominikanina Pawła M. We wrześniu 2022 r. duchowny, który przez sześć lat był duszpasterzem w poznańskim klasztorze, został skazany na cztery lata pozbawienia wolności za przestępstwa seksualne na zakonnicy, w tym dwa gwałty.

O sprawie jako pierwsza poinformowała dziennikarka Paulina Guzik, która na łamach „Więzi” opublikowała serię reportaży opisujących czyny, których dopuszczał się Paweł M.

„Dominikanin Paweł M. został skazany na trzy lata więzienia. Wyrok prawomocny, przekazały mi to osoby skrzywdzone. «To jest dowód dla wszystkich dorosłych skrzywdzonych w Kościele, że to nie jest niemożliwe, że ktoś z nas, zmanipulowanych dorosłych, WYGRAŁ»” – napisała.

Informację o prawomocnym wyroku potwierdził prowincjał polskich dominikanów Łukasz Wiśniewski. W opublikowanym komunikacie poinformował, że „nasz współbrat Paweł M. decyzją sądu apelacyjnego został skazany wyrokiem prawomocnym na trzy lata pozbawienia wolności. Brat Paweł M. rozpocznie odbywanie zasądzonej kary, gdy otrzyma wezwanie do stawienia się w zakładzie karnym”.

Ojciec Wiśniewski zapewnił, że dominikanie „pozostają w stałym kontakcie z osobami poszkodowanymi” przez swojego współbrata. Paweł M. nadal pozostaje zakonnikiem. „Sprawa br. Pawła M. jest wciąż rozpatrywana przez Stolicę Apostolską, do której kompetencji należy podjęcie decyzji o dalszych losach naszego współbrata w Zakonie i stanie duchownym według prawa kanonicznego” – wskazał.

Sprawa dominikanina Pawła M.

We wrześniu 2022 r. sąd pierwszej instancji skazał Pawła M. na cztery lata pozbawienia wolności za sześć przestępstw seksualnych na zakonnicy, w tym dwa gwałty. Sąd apelacyjny zmniejszył wymiar kary o jeden rok.

W październiku ubiegłego roku zakonnik został przez sąd wypuszczony z aresztu tymczasowego. Otrzymał wtedy od władz prowincji „nakaz przebywania poza klasztorem w konkretnym odosobnionym miejscu oraz całkowity zakaz kontaktu z innymi osobami”, poza najbliższą rodziną i organami państwowymi.

Wyrok ws. Pawła M. nie dotyczy czynów, które zostały opisane w raporcie tzw. komisji dominikańskiej. Zakonnik ten był duszpasterzem akademickim we Wrocławiu w latach 1996-2000. Wobec osób powierzonych jego pieczy duszpasterskiej stosował przemoc fizyczną, psychiczną, duchową i seksualną. Zakonne władze nie reagowały odpowiednio przez ponad 20 lat, narażając na krzywdę kolejne osoby. W latach 2011 i 2018 Paweł M., stosując podobne metody psychomanipulacji jak we Wrocławiu, dopuścił się gwałtu na zakonnicy.

Paweł M. w latach 1990-1996 był duszpasterzem w poznańskim klasztorze oo. Dominikanów.

Hubert Ossowski
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl