Dodatkowe 40 mln zł na wielkopolskie drogi od rządu

Ponad 40 mln zł trafi do gmin i powiatów, które mogą starać się o dofinansowanie sięgające nawet 80 proc.

 

– Celem rządowego programu jest poprawa dostępności komunikacyjnej dla przedsiębiorców i lokalnych społeczności do ośrodków życia gospodarczego oraz terenów inwestycyjnych. Program zakłada również powiązanie lokalnych ośrodków gospodarczych poprzez drogi gminne i powiatowe z drogami wyższego rzędu oraz poprawę bezpieczeństwa – tłumaczy wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann.

Łącznie na infrastrukturę drogową rząd w tym roku przeznaczy 1,3 mld zł, czyli o 500 mln więcej niż do tej pory było zaplanowane w budżecie. Dzięki tym decyzjom województwa dostaną realne wsparcie na inwestycje w drogi lokalne. W Wielkopolsce będzie to 40 268 908 zł. Jest to druga co wielkości kwota przekazywana na województwa (8,05 udziału procentowego budżetu). 

Zgodnie z założeniami samorządy mogą wnioskować do wojewody o pieniądze dla inwestycji posiadających pełną dokumentację techniczną i projektową, które są w trakcie realizacji lub są planowane do realizacji. Warunek, prace muszą zostać zakończone do końca 2018 roku. Dotacja z budżetu państwa może wynieść od 60 do 80 proc kosztów w zależności od wskaźników dochodowych na jednego mieszkańca gminy lub powiatu. Do końca marca wojewoda wielkopolski ogłosi nabór wniosków, który zostanie zakończony do 15 kwietnia.

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl