Czy poznaniacy uratują ginący w Europie gatunek ptaków?

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu objął rolę lidera w projekcie LIFE GSELIFEAboveBorders. Jego celem jest zwiększenie populacji krytycznie zagrożonego Orlika Grubodziobego oraz zapewnienie mu odpowiednich warunków do życia.

Orlik grubodzioby, będący jednym z najmniej zbadanych drapieżników na świecie oraz najrzadszym orłem w zachodniej Palearktyce, został uznany za gatunek krytycznie zagrożony w 27 krajach Unii Europejskiej. Szacuje się, że całkowita populacja tego ptaka wynosi obecnie mniej niż 3 tys. par. Co istotne, orlik grubodzioby pełni funkcję gatunku parasolowego. Oznacza to, że jego ochrona przyczynia się również do ratowania innych silnie zagrożonych gatunków zwierząt i roślin.

Orlik grubodzioby na gnieździe/ fot. źródło prasowe Uniwersytet Przyrodniczy

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu objął rolę lidera w projekcie LIFE GSELIFEAboveBorders, który koncentruje się na ochronie orlika grubodziobego. Współpracować będzie z zespołem prowadzonym przez prof. dr. hab. Macieja Skorupskiego z Katedry Łowiectwa i Ochrony Lasu, Wydziału Leśnego i Technologii Drewna.

– Populacja europejska szacowana jest na około 770-1000 par lęgowych, ale większość z nich lęgnie się na stanowiskach w krajach poza Unią Europejską. Gatunek występuje w zanikających w Europie naturalnych lub tylko nieznacznie zmienionych terenach podmokłych – tłumaczy prof. dr hab. Maciej Skorupski.

W ramach projektu LIFE GSELIFEAboveBorders podejmowane będą działania mające na celu zwiększenie liczby młodych orlików poprzez ratowanie piskląt linii Abel i ograniczenie wpływu drapieżnictwa na ich przeżycie. Dodatkowo, projekt obejmuje ochronę lasów lęgowych, obszarów polowań ptaków oraz indywidualną ochronę ptaków śledzonych za pomocą technologii GSM. Planowane jest również zwalczanie nielegalnego odstrzału i trucia ptaków oraz stworzenie bezpiecznych stacji dokarmiania na zimowiskach. Projekt ma na celu także promowanie wiedzy o gatunku i propagowanie dobrych praktyk wspierających jego ochronę.

fot. źródło prasowe Uniwersytet Przyrodniczy

Projekt LIFE GSELIFEAboveBorders to znaczący krok w kierunku ratowania orlika grubodziobego, gatunku kluczowego dla zachowania równowagi ekosystemów i bioróżnorodności. Jego realizacja przewidziana jest do 2027 roku.

Czytaj także: Jeden z najbogatszych Polaków, kupił część terenu w centrum Poznania

Gabriela Puczyłowska
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl