Człowiek PSL drugim wicewojewodą

Jarosław Maciejewski został powołany na stanowisko II wicewojewody wielkopolskiego. To działacz Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Nowy II wicewojewoda wielkopolski to wieloletni samorządowiec i społecznik. W 2006 r. został członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudnej, w której pełnił funkcję sekretarza. Rok później wybrano go na sołtysa wsi Rudna w gminie Złotów. W latach 2003 do 2007 r. był przewodniczącym Rady Sołeckiej sołectwa Rudna. Od 2009 r. prowadził własną działalność gospodarczą w ramach branży usługowej, handlowej i szkoleniowej, a także w obszarze aktywizacji środowisk wiejskich.

W latach 2010-2014 pełnił funkcję radnego Gminy Złotów, w ramach której działał również jako członek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Złotów. W 2012 r. założył Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Wielkopolskiego na terenie powiatu złotowskiego. Pięć lat później wybrano go na prezesa Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego. Był także moderatorem Wielkopolskiej Odnowy Wsi.

W 2018 r. został radnym Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, którego był także wiceprzewodniczącym. Pełnił również funkcję przewodniczącego Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego w Samorządzie Województwa Wielkopolskiego.

Jest absolwentem Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy na kierunku zarządzanie administracją samorządową.

czytaj także: Jacek Sasin w Poznaniu: Obecne TVP to TVN bis [ZDJĘCIA]

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl