Co trzeba zrobić, by zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej

15 października odbędą się wybory parlamentarne i referendum ogólnokrajowe. W Poznaniu potrzebnych jest ok. 2500 członków obwodowych komisji wyborczych. Można już zgłaszać kandydatury.

Kryteria, które trzeba spełnić

Aby zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej trzeba mieć obywatelstwo polskie, najpóźniej w dniu zgłoszenia kandydatury ukończone 18 lat i posiadać prawa wyborcze. Kandydaci do składu obwodowej komisji wyborczej muszą także na stałe mieszkać w Wielkopolsce. Ponadto to konieczne, by byli uwzględnieni w w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania.

Kto nie może zasiadać w komisji

Członkami OKW nie mogą zostać osoby pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, nieposiadające praw wyborczych na skutek prawomocnego orzeczenia Trybunału Stanu i ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądu. 

Obowiązki członków komisji

Do obowiązków członków komisji należą: udział w posiedzeniach komisji, szkoleniach organizowanych przez urzędników wyborczych, przeliczaniu kart do głosowania, odbiorze lokalu wyborczego, a w dniu wyborów – przeprowadzenie głosowania oraz ustalenie wyników wyborów do Sejmu i Senatu oraz referendum w obwodzie.

Wynagrodzenie członka komisji

Członek komisji otrzymuje dietę (netto) 600 zł, zastępca przewodniczącego komisji – 700 zł, natomiast przewodniczący komisji – 800 zł. 

Jak się można zgłosić?

Zainteresowani mogą zgłosić się bezpośrednio do pełnomocnika jednego z komitetów wyborczych. Wynika to z faktu, że komitety wyborcze mają pierwszeństwo wysuwania kandydatur. Wykaz zarejestrowanych komitetów można znaleźć na stronie Państwowej Komisji Wyborczej.

Kolejną opcją jest indywidualne zgłoszenie na listę rezerwową. Należy zastrzec, że takie osoby wejdą w skład komisji wyłącznie jeśli komitety wyborcze nie przestawią wystarczającej liczby kandydatów. Formularz indywidualnego zgłoszenia do OKW jest dostępny na stronie poznan.pl.

Czytaj także: 15 października odbędzie się referendum. Miasto przypomina, że nie trzeba brać w nim udziału

Bartłomiej Najtkowski
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl