Ciepło ze ścieków? Jest porozumienie

Miasto Poznań wraz z Veolią oraz Aquanet będą współpracować nad projektami służącymi poprawie efektywności energetycznej w Poznaniu.

Porozumienie dotyczy współpracy w zakresie oceny możliwości wykorzystania potencjału ciepła odpadowego, ze szczególnym uwzględnieniem potencjału odzysku ciepła ze ścieków komunalnych z Centralnej i Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków. Energia miała by zasilić miejską sieci ciepłowniczą.

 Innowacje, takie jak odzysk ciepła z odlewni Volkswagena czy projekt Aquanetu i Veolii polegający na produkcji energii ze ścieków, pozwalają nie tylko na pozyskanie ogromnych ilości ciepła, ale także redukcję zużycia węgla i poprawę jakości powietrza w Poznaniu. To niezwykle istotne działania na drodze do osiągnięcia neutralności klimatycznej – mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

Ile ciepła?

Wstępna koncepcja odzysku ciepła ze ścieków komunalnych zakłada budowę pomp ciepła w Centralnej i Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków o mocy odpowiednio 16 MW i 5 MW. Szacowany potencjał odzysku  ciepła wynosi 460 tys. GJ rocznie. Przełoży się to na ograniczenie zużycia węgla o 25 000 t, co w konsekwencji pozwoli zredukować emisję dwutlenku węgla o 50 tys. ton w skali roku, czyli tak, jakby posadzić 7 mln drzew.

Razem z Aquanet wdrożyliśmy już z  powodzeniem takie rozwiązanie w podpoznańskim Szlachęcinie, gdzie innowacyjna instalacja kogeneracyjna przyczyniła się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla. Cały czas aktywnie poszukujemy możliwości wdrożenia rozwiązań w zakresie poprawy efektywności energetycznej w mieście, wykorzystując potencjał nowoczesnych rozwiązań w energetyce  – powiedział  Jan Pic, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Veolia Energia Poznań SA.

Ciepło utracone

Ciepło ze ścieków komunalnych oraz zasoby tzw. ciepła traconego, które powstaje w procesach technologicznych towarzyszących oczyszczaniu ścieków, mogą być wykorzystywane w miejskiej sieci ciepłowniczej zarządzanej przez Veolię Energię Poznań, która produkuje i dostarcza ciepło do ok. 60% mieszkańców miasta.

 Mamy już lata doświadczenia z wykorzystaniem źródeł odnawialnych, produkujemy energię elektryczną z biogazu, energię cieplną z wody – teraz nadszedł czas, by przejść na kolejny poziom i odzyskiwać ciepło ze ścieków – podkreśla Paweł Chudziński, Prezes Zarządu Aquanet S.A. 

W ramach porozumienia Aquanet i Veolia będą również badać możliwości wprowadzenia rozwiązań zorientowanych na wytwarzanie energii odnawialnej oraz wdrożenia rozwiązań przyczyniających się do rozwoju gospodarki obiegu zamkniętego. Przeprowadzona zostanie m.in. ocena możliwości wykorzystania osadów ściekowych do produkcji zielonego wodoru. W planach jest także przygotowanie koncepcji budowy nowych źródeł energii przez Veolię Energię Poznań na terenach należących do Aquanet w obrębie Miasta Poznania.

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl