CBA wejdzie do POSUM po zawiadomieniu przez Urząd Miasta

POSUM miało zawierać wątpliwe umowy z firmą doradczą zajmującą się pomocą w pozyskiwaniu funduszy unijnych. Miejscy kontrolerzy mają też zastrzeżenia dotyczące rozliczenia budowy nowej siedziby POSUM. Kilka dni wcześniej do dymisji podał się, w niejasnych okolicznościach, dyrektor tej instytucji.

To miejscy kontrolerzy wykryli nieprawidłowości w POSUM i poinformowali o nich CBA.  Miasto twierdzi, że zarządzający ośrodkiem mogli popełnić przestępstwo.

Poważne wątpliwości wzbudziły zawarte z podmiotem zewnętrznym umowy na świadczenie usług doradczych, związanych z pozyskaniem dotacji ze środków unijnych. Kolejne zastrzeżenia dotyczą prawidłowości rozliczeń prowadzonej przez Ośrodek inwestycji, czyli budowy Poznańskiego Centrum Medycyny Senioralnej i Paliatywnej.

Dyrektor POSUM zrezygnował już z funkcji. Stanowisko szefa POSUM zajął jego z-ca.

 

kontakt

 

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl