Biedronka w sądzie wygrała z poznańskimi urzędnikami. Co teraz z ustawą krajobrazową?

Właściciel sieci sklepów Biedronka wygrał proces z Miastem. Sprawa dotyczyła uchwały krajobrazowej. Decyzją sądu Miasto jest zobowiązane do zmian w ustawie krajobrazowej lub wypłacenia odszkodowania w wysokości 3 milionów zł.

Władze miejskie Poznania postanowiły, że właściciel popularnej sieci sklepów powinien zmienić logotyp z czerwonym owadem. Powołały się na przepisy uchwały krajobrazowej. Od tej decyzji Biedronka odwołała się do sądu.

Teraz Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał wyrok, który uchyla paragrafy nakazujące spółce Jeronimo Martins obowiązek dopasowania legalnych reklam do nowych zasad. Zmiany biedronkowych szyldów według sieci wiązałaby się z dużym obciążeniem finansowym. Spółka oszacowała koszty na prawie 3 mln. zł. Takiej właśnie kwoty żąda od miasta jako rekompensatę za narażenie na wydatki. W opinii spółki i sądu ustanowione przepisy naruszają interesy spółki, godzą w swobodę działalności gospodarczej, zarazem odbierając jej prawa nabyte.

Sąd nie uwzględnił pozostałych roszczeń Jeronimo Martins. Zdecydował, że Miasto „miało prawo wprowadzić zapisy określające zasady i warunki sytuowania tablic reklamowych w poszczególnych strefach, bo takie regulacje uwzględniają interes publiczny i zmierzają do zachowania ładu przestrzennego oraz do ochrony krajobrazu”.

Podział na cztery strefy

W ubiegłym roku rada miasta zadecydowała o podzieleniu Poznania na cztery strefy. Według podziału zadecydowano jakie reklamy mogą zostać, a jakie należy zmienić. Właściciele sklepów dostali rok na wprowadzenie zmian.

Według Miasta przepisy uchwały nie naruszają interesu prawnego Biedronki. Odmienne zdanie miał sąd, w opinii którego usuwanie legalnie powstałych nośników, może być formą wywłaszczenia. Wobec powyższego spółce należy się odszkodowanie, którego uchwałą nie przewiduje.

Trybunał Konstytucyjny po otrzymaniu pytania od Naczelnego Sądu Administracyjnego oznajmił, że taki tryb postępowania nie jest zgodny z konstytucją. Wobec tego Sejm powinien zmienić ustawę o zagospodarowaniu przestrzennym oraz doprecyzować zasady wypłacania odszkodowań w związku z zapisami uchwał krajobrazowych.

Wyrok nie jest prawomocny

Wyrok WSA nie jest prawomocny. Miasto ma prawo się od niego odwołać. Do rozstrzygnięcia w sądzie zostały jeszcze dwa pozwy. Obydwa przeciwko Radzie Miasta Poznania złożyły firmy outdoorowe AMS i Cityboard Media.

Co teraz z ustawą krajobrazową?

– Miasto w tej chwili czeka na uzasadnienie wyroku i trwają analizy prawne. Uchylenie przez TK przepisu nakładającego na radę miasta obowiązku sformułowania przepisów przejściowych i dostosowawczych oraz orzeczenie WSA, może doprowadzić do dużych zmian w zakresie sposobu wprowadzenia tekstu uchwały w życie – informuje Joanna Żabierek rzecznik prasowy urzędu miasta.

Aktualnie miasto pracuje nad projektem zmiany uchwały krajobrazowej, jednak kluczowe będzie wprowadzenie poprawek w ustawie krajobrazowej przez Sejm. Dopiero po podjęciu tej decyzji, miasto będzie mogło wprowadzić modyfikacje w uchwale krajobrazowej.

Czytaj także: Jerzy Zięba przegrał z wydawnictwem medycznym. Napisał, że lekarze mają „bezlitosne lekarskie mózgi z licencją na zabijanie”

Monika Statucka
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl