Będzie pierwsze miejsce na pochówek zwierząt w Poznaniu?

Przy ulicy Wrzesińskiej ma powstać pierwszy w Poznaniu cmentarz dla zwierząt. Umożliwi to nowy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nad którym pracuje Miejska Pracownia Urbanistyczna. Obecnie można zgłaszać swoje uwagi do tego projektu.

W Poznaniu w tej chwili po śmierci naszego pupila, można zostawić zwierzę u weterynarza albo odwieźć do schroniska przy ul. Kobylepole 51, które pobiera opłatę w zależności od wagi zwierzaka. Według polskiego prawa zakopanie martwego psa czy kota poza miejscami do tego wyznaczonymi jest niezgodne z prawem. Jednak po uchwaleniu nowego planu zagospodarowania przestrzennego w Poznaniu będzie mógł powstać pierwszy cmentarz dla zwierząt.

Projekt planu zagospodarowania

Projekt planu dotyczy wschodniej części miasta. Od południa graniczy z ulicą Wrzesińską i Rodzinnym Ogródkami Działkowymi „Międzylesie”, a od północnego-wchodu z terenem cmentarza na Miłostowie. To zalesiony obszar o powierzchni około 1,8 ha, oddalony od zabudowy mieszkaniowej i oddzielony od nekropolii zielenią. Według badań gruntowo-wodnych nie ma przeciwskazań do stworzenia tam cmentarza dla zwierząt. Zwierzęta będzie można grzebać należycie i bezpiecznie, z zachowaniem zasad higieny.

Istotnym elementem dla planu jest ochrona walorów przyrodniczych tego obszaru w którym znalazły się zapisy, aby zachować istniejące drzewa i zasadzić nowe rośliny. Na obszarze znajduje się podwójny schron amunicyjny i artyleryjski, wpisany do rejestru zabytków. Wprowadza się na tym terenie zakaz lokalizacji budynków, a plan pozwala jedynie na przebudowę lub adaptację istniejącego schronu do nowych funkcji administracyjno-gospodarczo-sanitarnych związanych z funkcją cmentarza dla zwierząt.

Każdy może zgłosić swoje uwagi do projektu do 18 maja, ponieważ jest do wglądu. Dyskusja w tym temacie odbędzie się 9 maja o godz. 17.00 na platformie ZOOM. Po przyjęciu przez Radę Miasta Poznania omawiane będą szczegółowe zasady funkcjonowania cmentarza.

Czytaj także: Ktoś związanego psa zamknął w plecaku i wyrzucił

Źródło: Poznan.pl

Emilia Śliwińska
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl