Będzie kolejnych 16 łóżek udarowych

Już od sierpnia w Wielkopolsce pojawi się kolejnych 16 łóżek udarowych. Decyzję tę wojewoda i szef wielkopolskiego oddziału NFZ podjęli po raporcie Najwyższej Izby Kontroli, która wykazała między innymi, że często pacjenci po udarze mózgu są leczeni na oddziałach nie do końca do tego przystosowanych. 

Najwyższa Izba Kontroli w swoim raporcie wskazała że:

 (…) 1/3 świadczeń z zakresu leczenia pacjentów z udarem udzielona została w szpitalach nieposiadających w swoich strukturach oddziałów udarowych. Pacjenci byli leczeni w oddziałach neurologicznych i wewnętrznych, które nie są zobowiązane do spełnienie restrykcyjnych norm jakie przepisy nakładają na oddziały udarowe (personel, organizacja udzielania świadczeń, wyposażenie), a przez to nie zapewniają chorym najwyższego poziomu bezpieczeństwa.

Jako niewystarczające NIK oceniła objęcie opieką w oddziałach rehabilitacji neurologicznej jedynie 29% pacjentów oddziałów udarowych. Jak podkreślał raport NIK: Chorzy w oddz. udarowych oraz neurologicznych objęci byli stałą opieką lekarzy neurologów. W oddziałach wewnętrznych tylko połowa pacjentów była objęta takimi konsultacjami. Pacjenci oddz. wewnętrznych w znikomym stopniu korzystali z rehabilitacji neurologicznej – średnio 3,7%. Rehabilitacji neurologicznej poddano 26,0% pacjentów oddziałów neurologicznych i 26,3% pacjentów oddziałów udarowych. Pacjenci z udarem trafiający na leczenie do oddziałów chorób wewnętrznych, byli de facto pozbawieni opieki tych specjalistów, których obowiązek zatrudnienia mają oddziały udarowe (lekarz neurolog, logopeda, psycholog, fizjoterapeuta, pielęgniarka neurologiczna).

W Wielkopolsce są jeszcze dwa szpitale, w których na oddziałach neurologicznych, oddziałów udarowych nie było. Jednym z nich jest szpital w Puszczykowie. Od sierpnia to się zmieni. W szpitalu powstanie 16 łóżek udarowych na istniejącym już oddziale neurologicznym.

 

kontakt

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl