Będą zabierać liście, które zalegają na chodnikach

Zarząd Dróg Miejskich rozpoczyna tegoroczną akcje zbierania liści. Ma ona pomoc właścicielom, administratorom i dozorcom w uprzątaniu liści opadających na miejskie chodniki położone przy ich posesjach.

Ważne jest to, że zgodnie z art. 5 pkt 1 ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1469), oczyszczenie nawierzchni chodników położonych bezpośrednio przy granicy działki należy do obowiązków właściciela nieruchomości.

Co powinien zrobić mieszkaniec, który chce wziąć udział w akcji?

Mieszkańcy, którzy będą sprzątać z liści chodniki przy swoich nieruchomościach mogą składać zamówienia na dostarczenie pustych worków. Podać trzeba nazwę ulicy oraz numer posesji, gdzie ma nastąpić dostawa. Zgłoszenia przyjmowane są: pod numerem telefonu 61 646 33 44 – miejska infolinia Poznań Kontakt, e-mail: liscie@zdm.poznan.pl

Worki, w liczbie adekwatnej do liczby przydrożnego drzewostanu, będą dostarczane bezpośrednio pod wskazane adresy. W przypadku wykorzystania wszystkich dostarczonych worków, trzeba wysłać zgłoszenie o nowe.

Za zakup worków i wywóz odpadów odpowiada ZDM. Mieszkańcy nie poniosą żadnych kosztów.

czytaj także: Kilkaset tysięcy złotych za ogródek działkowy w Poznaniu

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl