Będą leczyć skuteczniej stopę cukrzycową

Poznański Szpital im. F. Raszei, jako pierwszy w zachodniej części kraju, podejmie się w sposób kompleksowy i nowoczesny leczenia stopy cukrzycowej.

Jak leczą chorych?

Obecnie w Szpitalu im. F. Raszei pacjenci ze stopą cukrzycową, która jest częstym powikłaniem w tej poważnej chorobie – leczeni są w Poradni Diabetologicznej, Poradni Stopy Cukrzycowej oraz na Oddziale Chirurgicznym. W przypadku hospitalizacji przebywają oni w salach wieloosobowych, na których leżą pacjenci z innymi chorymi. Mimo najlepszej opieki i wysiłków lekarzy taka sytuacja sprawia, że mogą być potencjalnym źródłem zakażenia dla innych pacjentów po rozległych i skomplikowanych zabiegach chirurgicznych. Ze względu na trudne warunki infrastrukturalne Szpital nie miał dotąd możliwości ich izolacji.

Obserwujemy ciągle rosnące zachorowania, wręcz pandemiczne, na cukrzycę II stopnia. Widzimy też zwiększające się dramatycznie liczby powikłań cukrzycowych,  źle lub za późno leczonych powikłań, w tym stopy cukrzycowej, rany martwicze z licznymi patogenami, które w bardzo wielu przypadkach kończą się amputacją kończyn mimo wysiłku wielu specjalistów – mówi Elżbieta Wrzesińska-Żak, dyrektorka Szpitala im. F. Raszei.

Nowy pododdział

Stąd koncepcja utworzenia w Szpitalu Pododdziału Stopy Cukrzycowej w ramach Oddziału Chirurgii – nowoczesnej jednostki z profesjonalnym zespołem lekarzy: diabetologów, chirurgów, także naczyniowych, dietetyków oraz wysoko wykwalifikowanych pielęgniarek. Będzie on kontynuował działania Poradni Diabetologicznej, Poradni Stopy Cukrzycowej w przypadku, kiedy leczenie zachowawcze nie przynosi oczekiwanego skutku oraz gdy konieczna jest interwencja chirurgiczna, w procesie leczenia trudnych ran.

Takiego pododdziału nie ma nie tylko w Wielkopolsce, ale i brakuje go w całym zachodnim rejonie Polski, natomiast potrzeby w tym względzie są bardzo duże i ciągle rosną. Tymczasem lekarze obserwują liczne przypadki zachorowań na cukrzycę II stopnia i wiążące się z tym ogromne ilości powikłań wynikających ze złego lub nieprawidłowego leczenia. Dramatycznym wynikiem zaniechań jest amputacja kończyn, której można uniknąć, podejmując w porę odpowiednie działania medyczne. Optymalizacja leczenia w zakresie powikłań cukrzycowych jest pilną potrzebą, a w obliczu faktu, że cukrzyca jest chorobą cywilizacyjną, spodziewane potrzeby będą tylko wzrastały. Szpital im. F. Raszei jest jedynym w regionie Wielkopolski, który na bazie Kliniki Diabetologii Uniwersytetu Medycznego, przy wsparciu Poradni Diabetologicznej i Oddziału Chirurgii tak kompleksowo zajmuje się chorymi na cukrzycę.

Stworzenie nowego pododdziału będzie możliwe dzięki przekazaniu niewykorzystanych łóżek z oddziału patologii ciąży. Decyzja ta była poprzedzona wnikliwą analizą danych o przyjęciach tam pacjentek. Liczba porodów spada z roku na rok. W ostatnim czasie wykorzystywane było niecałe 50 procent łóżek (a w niektórych miesiącach nawet mniej niż 40 procent). W ciągu każdego roku z 19 dostępnych na pododdziale miejsc, wykorzystanych było średnio 8-9. Łóżka na patologii ciąży nie były efektywnie wykorzystywane – dlatego dyrekcja szpitala postanowiła je wykorzystać do leczenia innych pacjentów. 

Nie oznacza to w żadnym wypadku likwidacji Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z Patologią Ciąży. Zmiany mają na celu jak najlepsze wykorzystanie wolnych łóżek do zaspokojenia potrzeb pacjentów, w tym także tych osób, które pilnie wymagają leczenia stopy cukrzycowej – przekonują urzędnicy.

Krystyna Yehorova
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl