Atrakcyjne nieruchomości w Pile – przetargi AMW

Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy ogłosił drugie ustne przetargi na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych w Pile przy ul. Kołobrzeskiej, obejmujące działki o numerach ewidencyjnych 132 i 134. Przetargi już we wrześniu. 

Zgodnie z zapisami planistycznymi na ich terenie mogą powstać obiekty hotelowe, usługowe
i administracyjne. Wykorzystać można je również na cele usługowe oraz funkcje zamieszkania zbiorowego.

Nieruchomości znajdują się w Pile, w północno- zachodniej części miasta. Stanowią one część dawnego kompleksu powojskowego. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi budynek Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Piła, ul. Kołobrzeska- działka o nr ewidencyjnym 132. Powierzchnia: 0,9728 ha. Nieruchomość zabudowana jest czterema budynkami o łącznej powierzchni 6 296 m2.

Cena wywoławcza: 1 650 000 zł

 

Piła, ul. Kołobrzeska- działka o nr ewidencyjnym 134. Powierzchnia: 0,8105 ha. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem o powierzchni użytkowej 3 004 m2.

Cena wywoławcza: 2 150 000 zł

Obecnie budynki są nieużytkowane. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium.

 

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl