Archeologiczne odkrycia przy budowie Mostów Berdychowskich

Pod koniec czerwca, w ramach prac wyprzedzających budowę mostów pieszo-rowerowych, rozpoczęły się badania archeologiczne. Najpierw przeprowadzono je na Zagórzu, czyli południowej części Ostrowa Tumskiego. Obecnie przygotowywane do badań archeologicznych są kolejne tereny po obu stronach mostów, czyli na Chwaliszewie i Berdychowie.

Ciekawe odkrycia

Archeolodzy na południu Ostrowa Tumskiego spodziewali się reliktów Reduty Katedralnej (Fort Radziwiłła) z 1856 r. Wśród przedmiotów związanych z twierdzą pruską znaleziono guzik mundurowy i rozbiórkowy materiał budowlany. Z młodszych przedmiotów można wskazać odznakę, tzw. korpusówkę służby więziennej z okresu PRL. Mogła znaleźć się tam przypadkiem, ale możliwe też, że do rozbiórki Fortu Radziwiłła przeprowadzonej w 1949 r. wykorzystywano więźniów. Wśród znalezisk cywilnych ciekawy jest XIX-wieczny żeton do gry. Archeolodzy odnaleźli też dość dobrze zachowany osiemnastowieczny miedziany grosz wybity za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Inne ciekawe przedmioty to np. liczman datowany prawdopodobnie na XVII-XVIII w., monety z czasów nowożytnych. Odryto także pojedyncze fragmenty ceramiki pradziejowej, średniowiecznej, nowożytnej oraz kafli piecowych. Przedmioty te prawdopodobnie znalazły się w miejscu wykopalisk w trakcie lub po rozbiórce Fortu Radziwiłła. Wiele wskazuje na to, że znalazły się tu właśnie w efekcie prac polegających na równaniu terenu, prowadzonych po zakończeniu II wojny światowej i w latach 50.

– Archeolodzy przebadali już część terenu i znaleźli m.in. monety i balustrady międzywojennego mostu Bolesława Chrobrego. Wkrótce wprowadzone zostaną także zmiany w organizacji ruchu przy Politechnice Poznańskiej. Polegać będą na wdrożeniu strefy zamieszkania na fragmentach ul. Berdychowo i ul. Piotrowo, co ma związek z rozpoczęciem roku akademickiego i zbliżającymi się pracami budowlanymi – mówi Tomasz Płóciniczak, wiceprezes spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Zmiany w ruchu w trakcie budowy

Planowane zmiany obowiązywać będą od piątku, 29 września. Berdychowo i Piotrowo to ulice w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji, gdzie konieczny będzie m.in. ruch pojazdów budowy. Po wprowadzeniu strefy zamieszkania piesi będą mieć bezwzględne pierwszeństwo w stosunku do innych użytkowników dróg.  Ponadto zlikwidowane zostaną dwa przejścia przez ul. Piotrowo.

Stopniowo archeolodzy będą ustępować miejsca ekipom budowlanym. Nad Wartą i Kanałem Ulgi powstaną dwie konstrukcje o długości 165 i 117 metrów. Obie części  pod względem architektonicznym i konstrukcyjnym, będą tworzyć całość. W ramach prac powstanie nie  tylko przyprawa, ale też chodniki, pochylnie i schody. W planach jest także przebudowa skrzyżowania ulic Berdychowo i prof. Jacka Rychlewskiego, które znajduje się przy Politechnice Poznańskiej.

czytaj także: Veolia Poznań pionierem na drodze do odejścia od węgla

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl