Veolia Poznań pionierem na drodze do odejścia od węgla

Od 2012 roku Veolia w Poznaniu, wspólnie z Partnerami, zainicjowała szereg innowacyjnych rozwiązań, które wpłynęły na zmniejszenie zużycia węgla oraz ograniczenie emisji CO2 aż o 60 proc. w porównaniu do 1990 roku. Budowa dwóch nowych bloków gazowych, to kolejny znaczący krok w konsekwentnie realizowanej strategii odejścia od węgla.

Dzięki zaawansowanym technologiom na rzecz dekarbonizacji miejskiego systemu ciepłowniczego, do 2030 roku Poznań wysunie się na pozycję lidera wśród polskich miast w pokonywaniu wyzwań związanych z kryzysem klimatycznym.

Veolia dąży do bycia liderem transformacji ekologicznej

Od ponad dziesięciu lat Veolia Energia Poznań aktywnie realizuje globalną strategię Veolii, która zakłada całkowite odejście od węgla do 2030 roku oraz osiągnięcie pełnej neutralności klimatycznej do 2050 roku. Ambicją Grupy na świecie jest zdobycie pozycji lidera transformacji ekologicznej, poprzez rozwój energetyki opartej na biometanie, wodorze oraz cieple odpadowym.

W Europie głównymi zobowiązaniami Grupy Veolia jest dekarbonizacja naszych działań oraz wspieranie naszych klientów w zmniejszaniu ich śladu węglowego. Zobowiązaliśmy się do wyeliminowania węgla z produkcji energii i ciepła do 2030 roku i promowania wdrażania zrównoważonych, lokalnych i przyjaznych dla środowiska źródeł energii. Nasza Grupa zainwestowała w ten program 1,5 miliarda euro, z czego znacząca część przeznaczona została na inwestycje tutaj, w Poznaniu, gdzie chętnie angażujemy się w strategiczne partnerstwa na rzecz rozwoju innowacyjnych projektów, ochrony zasobów naturalnych i realnego wpływu na jakość życia mieszkańców – mówi Philippe Guitard, Dyrektor Zarządzający, Wiceprezes Veolii na Europę Środkowo-Wschodnią.

W 2021 roku uruchomiony został akumulator ciepła, który jak wielki termos, magazynuje nadwyżki ciepła. Następnie są one dystrybuowane w czasie zwiększonego zapotrzebowania na energię cieplną. Instalacja pozwala zmniejszyć zużycie węgla w procesie produkcji ciepła o 11,5 tys. ton oraz zredukować emisję CO2 do atmosfery o 24 tys. ton rocznie – to jakby posadzić 4 miliony dużych drzew i ograniczyć dostawy węgla aż o 190 wagonów. Ponadto, Veolia w Poznaniu we współpracy z Volkswagen Poznań zrealizowała projekt pozwalający na odzysk ciepła odpadowego z procesów wytapiania aluminium w odlewni Volkswagen. To innowacyjne rozwiązanie pozwala na ogrzanie około 4500 mieszkań w 45 okolicznych budynkach wielorodzinnych. Kolejnym działaniem na rzecz poprawy efektywności energetycznej miejskiej sieci ciepłowniczej jest podpisane, pomiędzy Miastem Poznań, Spółką Aquanet – należącej do czołówki przedsiębiorstw wodociągowych w Polsce oraz Veolią, porozumienie o współpracy w zakresie oceny możliwości wykorzystania potencjału ciepła odpadowego, ze szczególnym uwzględnieniem potencjału odzysku ciepła ze ścieków komunalnych z Centralnej Oczyszczalni Ścieków. Veolia podjęła także próbę zbadania potencjału realizacji inwestycji w źródło ciepła zasilane energią geotermalną o mocy 100 MW, która może pokryć całoroczne zapotrzebowanie na ciepło dla niemal 20 proc. mieszkańców Poznania (miasto ma niewiele ponad 500 tys. mieszkańców). Partnerem przy tym przedsięwzięciu jest duński Innargi – międzynarodowa firma geotermalna realizująca projekty w Europie Północnej i Wschodniej, której misją jest zapewnienie Europie czystego i niezawodnego ogrzewania dzięki odnawialnym zasobom, czyli energii geotermalnej.

– Nasza wizja transformacji energetycznej jest zgodna z zakładanymi celami klimatycznymi, ujętymi w unijnych regulacjach, takich jak pakiet “Fit for 55”. Jego postulaty skierowane są na redukcję emisji gazów cieplarnianych, rozwój odnawialnych źródeł energii i zrównoważonego gospodarowania zasobami i stanowią kluczowy element naszej strategii, która zakłada całkowitą redukcję CO2 i osiągnięcie neutralności klimatycznej w 2050 roku. Jesteśmy dumni z konsekwentnie realizowanych projektów dekarbonizacyjnych w Poznaniu, które już dziś pozwoliły na zmniejszenie zużycia węgla oraz ograniczenie emisji CO2 aż o 60 proc. w porównaniu do 1990 roku. Cieszę się, że dzięki zaawansowanym rozwiązaniom Veolii, do 2030 roku Poznań wysunie się na pozycję lidera wśród polskich miast w pokonywaniu wyzwań związanych z kryzysem klimatycznym – mówi Frédéric Faroche, Prezes Zarządu oraz Dyrektor Generalny Grupy Veolia w Polsce.

Strategiczne partnerstwo kluczem do zbudowania zrównoważonego miasta

Dekarbonizacja energetyki jest kluczowym czynnikiem, warunkującym adaptację miast do zmian klimatu. Wiele zależy od tempa realizowanych inwestycji. Realizowany przez Veolię Energię Poznań ambitny plan transformacji ekologicznej, który do tej pory pozwolił na ograniczenie emisji CO2 o 60 proc. w porównaniu do 1990 roku, nie byłby możliwy bez zaangażowania Partnerów takich, jak Aquanet, Volkswagen Poznań, Innargi oraz Siemens Energy. Veolia od wielu lat ściśle współpracuje z Urzędem Miasta Poznania, aktywnie poszukując proekologicznych i innowacyjnych rozwiązań.

– Do zbudowania prawdziwie zielonego miasta, konieczna jest współpraca wszystkich zainteresowanych stron. Dlatego realizujemy projekt „Poznań z Energią”. Miasto razem z Veolią i Aquanetem w ramach interdyscyplinarnego zespołu chcemy wypracowywać wspólnie rozwiązania w zakresie polityki energetycznej miasta. Do najważniejszych zadań zespołu należy współpraca w zakresie transformacji energetycznej Poznania. To poprawa efektywności energetycznej w miejskich budynkach, promowanie rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz działania promujące racjonalne zużycie energii – mówi Jacek Jaśkowiak, Prezydent Poznania.

Nowoczesne bloki gazowe kolejnym krokiem na drodze do dekarbonizacji

– Planowane uruchomienie nowych bloków gazowych o łącznej mocy cieplnej do 214 MW i mocy elektrycznej do 114 MW, nastąpi na przełomie 2024 i 2025 roku. Już za niespełna dwa lata Poznań zyska nie tylko nowoczesne i ekologiczne źródła energii, ale będzie też przygotowany technologicznie do wykorzystania wodoru. W połączeniu z innymi dotychczasowymi i planowanymi projektami w rozwój technologii odzysku energii i podnoszenia efektywności energetycznej, konsekwentnie budujemy system oparty na poszanowaniu zasobów w interesie mieszkańców i środowiska – mówi Jan Pic, Prezes Zarządu Veolia Energia Poznań S.A:.

Nowy system kogeneracji gazowej w Poznaniu zwiększy bezpieczeństwo dostaw ciepła oraz będzie miał wpływ na zapewnienie czystszego powietrza dla mieszkańców. Nowoczesne bloki gazowe będą produkować rocznie 800 GWh energii elektrycznej oraz 3,5 tys. GJ ciepła. Projekt przyczyni się również do odejścia od spalania węgla, ograniczając jego transport w skali 6,5 tys. wagonów rocznie oraz ograniczy emisję gazów cieplarnianych. Efekt środowiskowy w zakresie redukcji emisji CO2 wyniesie 390 tys. ton rocznie, co można porównać z nasadzeniem 40 tysięcy hektarów lasu.

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl