Absolutorium dla Jaśkowiaka

Rada miasta udzieliła absolutorium prezydentowi Poznania Jackowi Jaśkowiakowi. Za taką decyzją głosowało 21 radnych, przeciw było 15. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Na sesji rady było jednak gorąco. 

Radna PiS a zarazem przewodnicząca komisji rewizyjnej Klaudia Strzelecka, złożyła wniosek komisji o nieudzielenie absolutorium prezydentowi Poznania. Według statutu miasta taki wniosek składa właśnie komisja rewizyjna. W związku z tym, nawet jeśli prezydent Jaśkowiak, mając poparcie większości rady, wygrałby to głosowanie, to i tak absolutorium by nie otrzymał.

Do gry wkroczył wtedy przewodniczący rady, Grzegorz Ganowicz złożył wniosek o zamianę przedmiotu głosowania. Zaznaczył, że głosowanie nad budżetem to sprawa rady gminy nie komisji rewizyjnej.  Propozycja przewodniczącego Ganowicza, mimo sprzeciwu radnych PiS została przyjęta, po czym poddano pod głosowanie właściwy wniosek. Za przyjęciem budżetu zagłosowało 21 radnych, 15 było przeciw. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

Dochody bieżące miasta  wynosiły ponad 3,3 mld zł – to więcej, niż zakładano podczas tworzenia planów budżetowych. Największą ich częścią były pieniądze z podatków PIT i CIT. Z nich do miejskiej kasy wpłynęło aż 1,1 mld zł. Wydatki bieżące miasta zamknęły się w kwocie niemal 2,9 mld zł. Najwięcej pieniędzy, bo aż 985 mln zł przeznaczono na oświatę.  Na politykę społeczną i zdrowie Poznań wydał 647 mln zł, a na transport 619 mln zł.

Budżet w części dotyczącej wydatków został wykonany w 95 proc. Jeśli chodzi o dochody 101 proc. Pozytywną opinię w tej sprawie wydała Regionalna Izba Obrachunkowa.

 

kontakt

 

 

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl