997 w Wielkopolsce już nie odbierze policjant

Numer 997 nadal będzie działał, ale nie odbierze już go policjant a operator numerów alarmowych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Od kwietnia do grudnia 2018r. trwa w Polsce proces przełączania numeru alarmowego 997 do CPR. W Wielkopolsce przełączanie numeru alarmowego zakończyło się 21 listopada. 

Przejęcie obsługi zgłoszeń z numeru alarmowego 997 przez operatorów Centrów Powiadamiania Ratunkowego ma spowodować odciążenie dyspozytorów służb ratunkowych. Dyspozytorzy z policji będą otrzymywali z CPR tylko te zgłoszenia alarmowe, w których zagrożone jest życie, zdrowie, mienie, bezpieczeństwo lub porządek publiczny.

– W związku z tym przełączenie numeru alarmowego 997 do CPR pozwoli na zmniejszenie liczby zgłoszeń niezasadnych lub fałszywych. Będzie to miało pozytywny wpływ, zarówno na czas, jak i na skuteczność udzielania pomocy osobom, które rzeczywiście jej potrzebują – mówi wojewoda Zbigniew Hoffmann, któremu podlega CPR .

Średni czas mierzony od momentu wybrania numeru alarmowego 112 do odebrania połączenia przez operatora numerów alarmowych w CPR mieści się w przedziale 10 do 13 sekund. Po przełączeniu numeru alarmowego 997 do CPR, czas oczekiwania na połączenie ma być podobny.

– Z punktu widzenia mieszkańca naszego województwa, który będzie chciał zgłosić interwencję, tak naprawdę kluczowo nic się dla niego nie zmieni. Każdy, kto zadzwoni i będzie oczekiwał pomocy ze strony Policji, tę pomoc otrzyma. Jesteśmy gotowi odpowiednio reagować na wszystkie sytuacje, które wiążą się z naruszaniem porządku prawnego i bezpieczeństwa mieszkańców naszego regionu – deklaruje insp. Piotr Mąka, Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu

Kolejnym efektem przełączenia numeru alarmowego 997 do Centrów Powiadamiania Ratunkowego będzie ujednolicenie sposobu obsługi zgłoszeń kierowanych na numery alarmowe, w tym zgłoszeń obcojęzycznych.

 

kontakt

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl