8 mln kary dla dwóch gigantów z Wielkopolski

Prezes UOKiK nałożył kary na dwie wielkopolskie firmy o łącznej wartości prawie 8 mln złotych. Decyzja ta wynika z faktu, że przedsiębiorstwa tworzyły zatory płatnicze, opóźniając terminy płatności dla swoich kontrahentów.

Wysoka kara dla dwóch wielkopolskich firm

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Tomasz Chróstny, nałożył sankcje finansowe na dwie duże spółki z Wielkopolski – Volkswagen Poznań oraz Solaris Bus & Coach. Decyzja ta wynika z praktyk obu firm, które opóźniały terminy płatności dla swoich kontrahentów. Uznawane jest to za naruszenie zasad uczciwej konkurencji.

Volkswagen Poznań został ukarany karą ponad 4,7 mln złotych. W trakcie śledztwa ustalono, że firma opóźniała płatności faktur dla prawie 1,7 tys. kontrahentów jedynie w trzech badanych miesiącach. Drugą firmą, jest Solaris Bus & Coach. Otrzymała ona karę ponad 3 mln złotych za opóźnienia w płatnościach faktur dla niemal 1,7 tys. kontrahentów w okresie od lipca do września 2020 roku.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

– Zatory płatnicze to jeden z większych problemów polskiej gospodarki. Terminowe otrzymanie należności i powiązana z nim płynność finansowa to podstawowy warunek przetrwania mniejszych firm. Dlatego właśnie walka z zatorami jest tak istotna – mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

W ciągu całego roku 2023 Prezes Urzędu podjął 52 decyzje dotyczące przedsiębiorców, którzy nie terminowo regulowali płatności dla swoich kontrahentów. W wyniku tych decyzji nałożono na nich kary finansowe przekraczające 40 mln złotych.

Czytaj także: Pamiętacie te autobusy w Poznaniu?

Gabriela Puczyłowska
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl