71 dzieci z miejskiego programu In Vitro

In vitro finansowane przez Poznań ma już konkretne rezultaty. W ciągu 15 miesięcy 152 poznanianki zaszły w ciąże. Urodziło się już 71 dzieci.

Miejski program in vitro ruszył w sierpniu 2017 roku. Od tego czasu przeprowadzono już 286 pełnych procedur in vitro. Do 31 października 2018 urodziło się już 71 dzieci, a 152 kobiety zaszły w ciąże, z czego aż 21 poznanianek – w ciąże mnogie – informuje miasto

  • By mieć możliwość skorzystania z programu, pary muszą spełnić kilka warunków
  • pozostawać w związku małżeńskim lub partnerskim
  • mieszkać na terenie Poznania
  • Udokumentowane wcześniejsze bezskuteczne leczenie niepłodności
  • Wiek kobiety powinien mieścić się w granicach 20-43 lata

Dofinansowanie z budżetu miasta wymaga jedynie wypełnienia wniosku i złożenia w jednej z trzech placówek. Do wyboru są: Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, InviMed  Europejskie Centrum Macierzyństwa Poznań, oraz IVITA. Wszystkie wymagane dokumenty można znaleźć na stronie programu: http://www.poznan.pl/mim/main/o-programie,p,39580,39602.html

Program miejskiego in vitro będzie funkcjonować do 2020 roku. Miasto wyda na program 1,8 mln zł na każdy rok trwania programu.

Więcej szczegółów: http://www.poznan.pl/mim/main/o-programie,p,39580,39602.html

kontakt

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl