50 mieszkań socjalnych. Ruszyła budowa

50 mieszkań socjalnych powstanie przy ul. Darzyborskiej. Rozpoczęła się właśnie ich budowa. Pierwsi mieszkańcy będą się tam mogli wprowadzić pod koniec przyszłego roku. Osiedle powstaje we współpracy z Fundacją Barka.

Przy ul. Darzyborskiej powstanie sześć parterowych budynków z pięćdziesięcioma mieszkaniami socjalnymi o powierzchni od 27 do 49 m2. Budowa zakończy się najpóźniej za 14 miesięcy.  Będą nowe place zabaw i świetlice. W planach jest obecność w tym miejscu organizacji pozarządowych prowadzących pracę socjalną z potrzebującymi wsparcia mieszkańcami osiedla. Nowe domy powstają w bezpośrednim sąsiedztwie Osiedla Darzybór, które istnieje od 2006 roku.

W postępowaniu przetargowym, które wyłoniło wykonawcę robót na Darzyborze zastosowano klauzule społeczne, które nałożyły na firmę budowlaną obowiązek zatrudniania wszystkich pracowników na podstawie umowy o pracę. Oprócz tego oferta przetargowa musiała zawierać zapewnienie zatrudnienia na budowie osób korzystających ze świadczeń opieki społecznej. Oznacza to aktywizację zawodową podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i klientów Powiatowego Urzędu Pracy.

 

kontakt

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl