4 województwa produkują większość polskiego PKB. Ważna pozycja Wielkopolski

Wielkopolska w czołówce regionów, które mają największy udział w polskim PKB. Pod tym względem wyprzedzają nas tylko Warszawa i Śląsk. Województwo jest również trzecie w kraju pod względem poziomu PKB na jednego mieszkańca.

PODIUM

Główny Urząd Statystyczny opublikował wstępne szacunki produktu krajowego brutto w przekroju regionów w 2021 roku. Jak się okazuje, ponad połowa, bo 55,9 procent całego PKB wytwarzane jest w 5 z 17 regionów: warszawskim stołecznym, śląskim, wielkopolskim, dolnośląskim i małopolskim. Wielkopolska zajmuje więc zaszczytne trzecie miejsce.

258 MILIARDÓW ZŁOTYCH

Warszawa odpowiada za 17,5 proc. polskiego PKB, województwo śląskie za 12 proc., a Wielkopolska za 9,9 proc., czyli ponad 258 miliardów złotych. We wszystkich regionach PKB wzrosło w porównaniu z poprzednim rokiem. W województwie wielkopolskim wzrost ten był jednak jednym z najmniejszych w kraju. Wynosił on 10,8 proc. Wynik ten pozwolił nam wyprzedzić jedynie region warszawski, podlaski i łódzki.

LEPIEJ NIŻ ŚREDNIA

Poziom PKB na jednego mieszkańca w Wielkopolsce wynosił 73 888 złotych. Ponownie jest to trzeci wynik w kraju, za regionem dolnośląskim i stołecznym. Nasze województwo jest również jednym z 4 regionów, gdzie wynik ten jest lepszy niż w przypadku całego kraju. Poziom PKB na jednego mieszkańca Polski wynosi 69 069 złotych.

Erwin Nowak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl